Uppryckning av skolstandarden
Nya Zeelands premiärminister John Key (Foto: Phil Walter/Getty Images)


Föräldrar på Nya Zeeland kommer nu att få det som de har krävt länge – fokus på grundläggande baskunskaper och tydliga rapporter om hur det går för deras barn i skolan.

Premiärminister John Key aviserade en återgång till en undervisning som fokuserar på tre ämnen i engelska grund- och mellanskolor. 

Från och med 2010 kommer lärarna att arbeta med en ny nationell standard som beskriver de resultatnivåer som kommer att förväntas av barn från årskurs 1 till årskurs 8 (5-13 år).

Läsning, skrivning och matematik ska prioriteras med professionella lärare som stöd. Tills helt nyligen har man arbetat efter en bredare läroplan, men nu ska lärarna fokusera på dessa ämnen, säger regeringen.

”Nationell standard kommer att höja kunskapsnivåerna för nyazeeländska barn och ge föräldrarna lättförståeliga rapporter om deras barns utveckling”, sade premiärministern i ett pressmeddelande.

Föräldrar kommer att få tydliga signaler om hur det går för deras barn i matematik, läsning och skrivning.

Två gånger om året kommer skolan att skicka en rapport till föräldrarna.

De elever som inte hänger med i undervisningen av baskunskaperna måste upptäckas i tid så att de kan få hjälp med att göra bättre ifrån sig.

Skolan kommer att få 36 miljoner dollar under en fyraårsperiod för att finansiera förändringarna.

– Jag stöder till fullo den nya nationella standarden. Den kommer i en tid när det är viktigt för både skolan, föräldrarna och alla andra att veta – att ha någonting att faktiskt mäta elever med och hur de bör ligga till, sade Bill Noble, rektor för Fairfields högstadieskola Hamilton. 

– Jag har fått bra respons från föräldrar eftersom föräldrarna vill att deras barn ska få en utbildning av god kvalitet, sade han.

Men mellanskolelärarnas fackförbundsordförande Kate Gainsford tror att under regeringens plan kommer lärare att känna sig tvungna att enbart fokusera på läsning, skrivning och matematik. Dessa ämnen bör utvecklas inom ramen av en bredare läroplan, anser hon.

Enligt regeringens plan, kommer det att bli nedskärningar av medel för stöd av speciallärare i vetenskap, konst och gymnastik.

Nedskärningar på dessa områden kommer att äventyra elevernas möjligheter att lyckas i NCEA (National Certificate of Educational Achievement) eftersom de kommer att förlora på att inte ha en väl balanserad läroplan, sade Gainsford.

Skolorna har ansträngt sig mycket för att förbereda sig inför den nya läroplanen, som de måste införa 2010.

-Det sista grund-och gymnasieskolorna behöver är att bli tvungna att fokusera på bedömning på bekostnad av lärande, sade förbundets ordförande.

Men Hamiltons språklärare, Amanda Colmer, säger att förändringarna kommer att bli ”fantastiska”.

-Vi har betalat 1 200 dollar för tre terminer i år för att vår son skulle lära sig grundläggande matematik. Vid 10 års ålder kunde han inte treans multiplikationstabell. Han kunde inte skriva ordentligt och hans skrivande och stavning var förfärliga.

Sonens dåliga resultat tillskriver Colmer den ”flummiga” undervisningen i klassrummet.

-Barn behöver lära sig grunderna som tar dem genom livet. Den grundläggande kunskapen saknas, många barn kan inte ens sin grundläggande grammatik, sade hon.

* NCEA är den huvudsakliga kvalifikationen till gymnasieskolan för elever från 11 till 13 år.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24307/