Upprätthåll en sträng standard för dig själv, var tolerant mot andra


Fan Chunren som levde 1027-1101, var den andra sonen till Fan Zhongyan, en framstående person med litterära intressen i Kinas historia och en viktig politisk figur under Songdynastin (960-1279). Han lärde sina söner att leva efter en hög moralisk måttstock.

– En mycket korkad person kan vara mycket klartänkt när han granskar andras misstag, och en mycket intelligent person kan bli ganska virrig när han ursäktar sina egna misstag. Om man därför kan påminna sig själv om hur man förebrår andra, och ursäkta andra på samma sätt som man förlåter sig själv, kan man lätt bli en vis man, sade han.

En del människor bad Fan om vägledning i hur man kan uppföra sig och relaterar till andra väl och ve. Han svarade:
– Bara enkelheten kan främja känslan av heder och skam, och endast förlåtelsen kan ta fram godheten och dygden.

Fan praktiserade självförbättring. Varje dag efter återkomsten från ämbetsverket, bytte han om till billigare kläder. Han var inte heller kräsen med vad han åt. Han upprätthöll detta oavsett vilken rang han uppnådde under sitt liv.

I mellanmänskliga kontakter, utbildade de forntida kinesiska människorna sina barn till att upprätthålla en sträng standard åt sig själva, men de var förlåtande mot andra. Därför sade Fan till sina barn och elever att nyckeln till hög moral är att ”kritisera sig själv på samma sätt som när man hittar fel hos andra och förlåta andra på samma sätt som man friskriver sig själv”.

I praktiken är det här inte så enkelt. Människor tenderar att se världen som otillfredsställande och korrumperad och att de känner sig missnöjda och obekväma. Irriterade och förargade börjar de skylla på och kritisera andra.

Ofta formulerar vi många fina principer för att dölja våra egna problem. När vi ser brister hos andra människor, känner vi oss väl till mods. På det sättet kan man inte förbättra sitt moraliska beteende.
Det första steget i att kultivera dygden är att man börjar med att identifiera sina egna brister. När vi lärt oss en princip, är det lätt att tillämpa den på andra människor, men mycket svårare att tillämpa den på sig själv.

Men att bara tala om principer leder ingen vart om vi inte omsätta dem i praktiken. När konflikter eller svårigheter uppstår, bör vi först rätta till oss själva och inte kritisera eller skylla på andra. Vårt moraliska kapital kommer att växa till om vi fortlöpande kan granska oss själva och är toleranta mot andras misstag. Det här medför i sin tur att vi kan påverka andra på ett positivt sätt.

De problem som vi ser hos andra bör tjäna som påminnelser så att vi inte göra liknande misstag. Om vi verkligen kan förlåta andra på samma sätt som vi ursäkta oss själva, kan du snart bli ett helgon.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24096/