Uppmärksammad dom mot kinesisk försvarsadvokat


Försvarsadvokaten Li Zhuang har dömts till två och ett halvt års fängelse för att ha ”fabricerat bevis” i ett uppmärksammat rättsmål, som satt fokus på Kinas rättssystem.

Domen, som fälldes av en domstol i Chongqing i sydvästra Kina, har väckt frågor om huruvida Kinas rättssystem manipuleras i en maktkamp mellan två politiska läger.

Li, som är en brottmålsadvokat från Peking, greps i december och dömdes den 8 januari, mindre än en månad efter gripandet. Åtalet gällde hans arbete med att företräda Gong Gangmo, som anses vara en ledare för organiserad brottslighet. Gong hävdar att Li sagt till honom att han skulle säga att han torterats av polisen undet förhör.

Gong greps under kampanjen ”slå till mot de svarta” som initierades av Chongqings partichef, Bo Xilai. Den inleddes i juni 2009 och basunerades ut som ett sätt att slå till mot gangsters och lokal korruption. Statligt styrd media berömde den mycket, men många analytiker menar att kampanjen hade en dold dagordning, nämligen att ta heder och ära av Bo Xilais företrädare, Wang Yang. Många av de över tusen personer som har åtalats som ett resultat av kampanjen har varit Wangs förtrogna ämbetsmän.

Domen mot Li har skakat rättssamfundet i Kina, där uppfattningen är att han inte bara blivit ett offer i en politiskt motiverad kampanj, utan även den senaste i en rad advokater som dömts för att ha brutit mot en kontroversiell klausul i den kinesiska brottmålslagen, den så kallade artikel 306. Enligt den kan advokater behandlas som åtalade om de anklagas för att förstöra eller fabricera bevis.

Grace Li, tidigare domare i staden Dalian, menar att artikel 306 har använts felaktigt av ämbetsmän för att tysta försvarsadvokater.

– Myndigheterna i Chongqing försöker använda domen mot Li Zhuang för att varna hundratals andra advokater som försvarar  klienter under ”slå till mot de svarta”-kampanjen. sade hon till Epoch Times.

För tre år sedan appellerade kinesiska advokater kraftfullt för att artikel 306 skulle ogiltigförklaras, eftersom de menade att den allvarligt begränsar en advokats rätt att försvara en klient och till och med påverkar advokaters personliga säkerhet och frihet.

Fram till idag har flera hundra advokater hamnat i fängelse som ett resultat av artikel 306, vilket är 80 procent av de advokater som dömts. I ett blogginlägg skriver brottmålsadvokaten Wang Silu att Li Zhuangs fall definitivt skapar mer oro och skräck bland kinesiska advokater.

Statlig media har rapporterat att myndigheterna i Chongqing vill att säkerhetsbyrån, åklagarmyndigheten och rättsväsendet ska samarbeta i ”slå till mot de svarta”-kampanjen.

– Justitiedepartementet borde vara oberoende. Säkerhetsbyrån har rollen att rapportera brott och åklagarmyndigheten ska etablera rättsmål. Om de tre organen samarbetar finns det ett element av att först besluta att någon är skyldig och sedan hitta bevis som stödjer detta, sade Jason Ma, ekonomisk och politisk kommentator på New Tang Dynasty TV.

Chen Youxi var Li Zhuangs ombud och är även vice ordförande i Hangzhous advokatsamfund. Enligt den lokala dagstidningen Metropolitan Express sade Chen att domen mot Li baserats på oklara bevis och felaktiga resonemang.

Chen sade att detta har blivit ett avgörande fall. Om domen från den första rättegången mot Li står fast kommer det inte finnas något verkligt skydd för advokater i brottmålsrättegångar i framtiden.

Den 16 december 2009 skrev 19 Pekingadvokater, däribland Zhang Kai, Li Fangping och Li Hongbing, under ett brev till Nationella folkkongressens ständiga kommitté och ministeriet för allmän säkerhet, där man säger att gripandet av Li och den mediakmpanj mot honom som följt allvarligt skadat kinesiska advokaters rykte.

Den 7 januari rekommenderade även Pekingadvokaterna Xie Yanyi och Tang Jitian en utredning gällande rättsövergrepp och maktmissbruk under ”slå till mot de svarta”-kampanjen, där man hävdar att Lis fall har lett till en kris för advokaters rykte i hela Kina.

– Jag såg på internet
att några advokatsamfund och advokatbyråer nu offentligt meddelar att de inte längre tar sig an brottmål, sade Xie, som tillade att Li är en inflytelserik advokat från en välrenommerad advokatbyrå.

– Som Gongs försvarsadvokat var det Lis ansvar att skydda sin klient och råda honom att framföra viktiga bevis i rätten. Ändå dömdes Li för att han gjort vad en brottmålsadvokat ska göra, sade Grace Li.

– Li Zhuangs fall gör det svårare för en brottmålsadvokat att försvara en klient på rätt sätt. Särskilt om någon med stort politiskt inflytande har ett specialintresse i fallet kan den åtalade anses som skyldig innan rättegången ens börjat, tillade hon.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28418/