Uppgifter om fler koncentrationsläger
Falun Gong-utövare visar en scen med organskörd vid en demonstration i New York. (Foto: Epoch Times)


Redaktionens kommentar: Den här rapporten består av information tillhandahållen av en individ som uppger sig vara erfaren militärläkare i Shenyangs militära zon i Shenyang, Liaoning provinsen, Kina. Epoch Times har bara lagt till rubriker.

Epoch Times uppmuntrar fler personer att ge oss information inifrån Kina angående Sujiatuns koncentrationsläger eller andra liknande läger som fängslar Falun Gong-utövare och andra utsatta grupper. The Epoch Times kommer att skydda din identitet och vara noga med din personliga säkerhet.

”Jag är en erfaren militärläkare i underhållstjänsten i den militära zonen Shenyang. För min säkerhets skull kommer jag inte att uppge min identitet just nu. Rapporterna utanför Kina om Suiatuns koncentrationsläger som fängslar Falun Gong-utövare är sanna, fast några av uppgifterna är inte korrekta. Det så kallade underjordiska koncentrationslägret Sujiatun existerar verkligen. Organskördande är rutin där. Det är också praxis att man kremerar döda och till och med levande Falun Gong-utövare.”

Askan som gavs till anhöriga kom från djur eller andra kroppar i krematoriet

”Så som många statliga reglementen har föreskrivit har den högsta ledningen i varje provinsledning tillstånd att etablera ”återvinningsorganisationer” för att hantera förbrytare i den militära zon som de har domrätt över. Den här metoden berättigas av ett lagdokument som kinesiska kommunistpartiets centralkommitté fastställde redan 1962. Metoden har aldrig slutat användas. Enligt föreskrifterna i dokumentet kan dödsdömda fångar och förbrytare hanteras i enlighet med statens eller socialismens behov av utveckling. Under Den stora kulturrevolutionen var det mest extrema sättet att hantera dess fångar att använda deras kroppar som mat. Det näst mest extrema sättet var att använda dem som slavarbetskraft för tillverkning och att sköta maskiner.

Efter ett tillägg 1984 blev det tillåtet att ta organ från förbrytare. Polisen och rättsinstanserna skördar organ från levande fångar innan de kremerar deras kroppar. Ibland skadar de fångarna i en avrättning inför publik innan de tar organen från de skadade fångarna. Sedan kremerar de kropparna.

Sedan 1992 har sådana metoder blivit offentliga. Till följd av utvecklingen inom flera relaterade affärsområden har människokroppar blivit råmaterial att tjäna pengar på. Levande mänskliga varelser, likväl som döda kroppar har blivit industriellt råmaterial.

Många krematorier i Kina kremerar faktiskt inte kropparna när de får dem. Istället förs dessa kroppar till andra platser genom hemliga tunnlar. I åtskilliga fall är askan som ges till de avrättade fångarnas familjer från djur eller andra människors kroppar. Vissa av de kroppar som ges till familjerna var till och med offer från 2:a världskriget. De riktiga kropparna säljs för höga priser till olika typer av statsägda fabriker som råmaterial till olika produkter genom flera olika kanaler. Nästan alla de stora krematorierna i Kina deltar i sådana underjordiska affärer.”

Sjukhuset i Sujiatun är bara ett av 36 liknande koncentrationsläger över hela Kina

”Det kinesiska kommunistpartiet har öppet deklarerat att Falun Gong är ”klassfiender” och gjort Falun Gong-utövare till föremål för sin allvarligaste förföljelse. Med andra ord har det kinesiska kommunistpartiet deklarerat att Falun Gong är ”förbrytare”. Det så kallade sjukhuset i Sujiatun är bara ett av 36 liknande sjukhus över hela Kina. För tillfället finns majoriteten av de fängslade Falun Gong-utövarna i fängelser, tvångsarbetsläger och interneringscentraler. De förflyttas i stors skala till andra plaster bara när speciella omständigheter kräver det. Heilongjiang-, Jilin- och Liaoningprovinserna håller fängslat de största antalen Falun Gong-utövare. Koncentrationslägret i Jiutaiområdet, Jilinprovinsen, är Kinas femte största läger för Falun Gong-utövare. Bara detta läger håller över 14 000 Falun Gong-utövare fängslade.”
Jilins koncentrationsläger, kodnamn 672-S, håller över 120 000 människor fängslade

”Baserat på information jag har tillgång till, finns det största koncentrationslägret i Jilinprovinsen. Detta koncentrationsläger, med kodnamn 672-S, håller fler än 120 000 människor fängslade. Ett stort antal Falun Gong-utövare, förbrytare och samvetsfångar från hela Kina befinner sig där, men jag vet inte dess adress.”

Fler än 10 000 människor hölls fångna i Sujiatuns koncentrationsläger i början på 2005

”I det så kallade underjordiska koncentrationslägret i Sujiatuns distriktssjukhus, förvarades det faktiskt fler än 10 000 människor i början på 2005, men för närvarande, är de internerade som hålls där runt 600-750 stycken. Många internerade har förts över till andra koncentrationsläger.”

5 000 människor kan förflyttas inom 24 timmar via hemliga järnvägar

”Det tar inte längre än en dag att förflytta 5 000 människor på en specialrutt i ett täckt godståg. Jag har bevittnat hur ett specialinsatt godståg förde över 7 000 människor från Tianjin till Jilinområdet. Det åkte på natten vaktade av den kinesiska armén. Alla på tåget var fastbundna med händerna i specialdesignade handräcken i taket, som kycklingar på roterande grillspett.”

Ni kommer inte att hitta några bevis även om ni går in i Sujiatun för att undersöka

”Det är meningslöst att besöka Sujiatun för att försöka undersöka koncentrationslägret eftersom det är så enkelt att förflytta flera tusen personer.”

KKP:s högsta ledare kallar Falun Gong-utövare för ”klassfiender” som bara kan användas för att generera intäkter

”Man måste förstå att med utgångspunkt från de senaste besluten från kinesiska kommunistpartiets toppnivå: det kinesiska kommunistpartiets centralkommitté kom överens om att behandla Falun Gong-utövare som ”klassfiender” och att hantera dem på ett ekonomiskt lönsamt sätt utan att behöva rapportera till högre myndigheter. Med andra ord, Falun Gong-utövare, liksom många andra [av dem kommunistpartiet kallar] förbrytare i Kina, anses inte längre vara mänskliga varelser, utan råmaterial till kommersiella produkter. De har blivit varor.

Det här är så mycket jag kan berätta för er.”


Svenska Falun Gong-utövare demonstrerade i tisdags på Mynttorget i Stockholm för att väcka uppmärksamhet kring uppgifterna om koncentrationsläger för Falun Gong-utövare i Kina. (Foto. Epoch Times)

Svenska Falun Gong-utövare demonstrerade i tisdags på Mynttorget i Stockholm för att väcka uppmärksamhet kring uppgifterna om koncentrationsläger för Falun Gong-utövare i Kina. (Foto. Epoch Times)