Uppföranderåd till kinesiska utlandsresenärer


Det kinesiska utrikesministeriet publicerade nyligen årets utgåva av deras guide för konsulat och övriga utlandstjänster. I denna guide finns bland råden till kinesiska utlandsresenärer instruktioner om hur man beter sig passande på offentlig plats. Media i fastlandskina som uppmärksammat dessa råd beklagar sig över förlusten av allmän etikett i det land som ansetts som världens mest civiliserade nation i årtusenden.

I guiden påminner kinesiska utrikesministeriet kinesiska medborgare om att inte tala så högt på allmän plats, att undvika att dra till sig uppmärksamhet och inte bråka offentligt.

Yangzhao Evening Paper, en tidning från Hebeiprovinsens huvudstad Shijiazhuang publicerade en artikel där man kommenterade dessa råd. I artikeln påpekade man att kinesiska turisters brist på gott uppförande och grundläggande etikett har skapat en förfärlig allmän image av Kina utomlands.

Artikeln räknade upp några av de typiska inslagen i kinesiska turisters dåliga uppförande, såsom att inte hålla tider, tala för högt, spotta, skräpa ner och bete sig ohyfsat.

Artikeln citerade också en nyligen genomförd undersökning där 1500 europeiska hotellchefer listat turister från olika länder. Japanerna var enligt undersökningan världens bästa turister och kineserna kom trea från slutet.

– Är det verkligen så svårt för oss kineser, särskilt de som är rika nog att resa utomlands, att vara artiga och bete sig väl, så att utrikesministeriet måste lära oss grundläggande skick och fason, frågade sig artikelförfattaren.

Artikeln citerade klassiska texter för att betona att Kina en gång i tiden var en nation med konfuciansk kultur som upprätthöll etikett som en stor del av de traditionella kinesiska dygderna. Denna djupgående kultur hade ett stort inflytande i Asien och formade flera asiatiska länders kulturer.

Olyckligtvis har denna kultur fallit i glömska i Kina, medan traditionellt kinesiska dygder som ömsesidig respekt, etik, harmoni och etikett överlevt i länder som Sydkorea och Japan där de blivit till fundamentala sociala värderingar, konstaterar författaren.

Artikeln underströk vikten av att utöka undervisningen om vett och etikett att förbättra kinesers anseende utomlands. Läsarna påmindes om att ”Om en person spottar överallt, pratar högt och inte bryr sig om andras känslor kommer han ses som okultiverad eller socialt oslipad, oavsett om han är välutbildad.

Översatt från version