Uppåt för etanolen


Statoils försäljning av etanolbränslet E85 ökade med 79 procent under den senaste tolvmånadersperioden och uppgick till 3,6 miljoner liter i maj.

Ökningen märks tydligast i Uppsala, Kronoberg och Värmland. Statoil har för närvarande 223 tankställen för E85. Under 2007 öppnas ytterligare 64, huvudsakligen i Stockholms län, Västra Götaland, Skåne och Västernorrland.

Utöver E85, som innehåller 85 procent etanol och 15 procent bensin och bara säljs till specialutrustade etanolbilar, så innehåller Statoils vanliga 95-oktaniga bensin fem procent etanol. Under maj sålde bolaget mer än 4,7 miljoner liter av den här låginblandade etanolen.

– Låginblandning av etanol är det mest effektiva sättet att minska koldioxidutsläppen. Därför vill vi få möjlighet att öka inblandningen till tio procent etanol i bensinen och att regeringen driver på att den europeiska skyddstullen på etanolen tas bort så fort som möjligt, säger Statoils informationsdirektör Helena Fornstedt i ett pressmeddelande.