Universums struktur liknar människohjärnan och internet
Den storskaliga tillväxtdynamiken och strukturen hos universum har likheter med andra komplexa nätverk. (Maksim Shebeko/Photos.com)


Kanske utvecklas universum enligt okända lagar liknande dem som kontrollerar tillväxten av andra komplexa nätverk som den mänskliga hjärnan och internet.

Med hjälp av en superdator och andra beräkningar har ett internationellt forskningsteam upptäckt att det orsaksmässiga nätverk som representerar rumtiden är en graf som liknar andra system, som till exempel sociala eller biologiska nätverk.

”Vi hävdar inte på något vis att universum är en global hjärna eller en dator”, sade forskaren Dmitri Krioukov på University of California-San Diego, i ett pressmeddelande.

”Men den funna likheten mellan tillväxten av universum och komplexa nätverk tyder starkt på att oväntade, liknande lagar styr dynamiken för dessa väldigt olika komplexa system.”

Krioukov tror att detta mönster inte är en tillfällighet.

“Det kan naturligtvis vara så, men sannolikheten för en sådan tillfällighet är extremt liten. Tillfälligheter inom fysiken är extremt ovanliga och sker nästan aldrig”, sade han.

“Det finns alltid en förklaring, som kanske inte är uppenbar omedelbart.”

Resultaten är viktiga för kosmologin och nätverksforskningen.

”En sådan förklaring kan en dag leda till upptäckten av allmänna, fundamentala lagar vars två olika konsekvenser eller begränsande regimer utgör de gravitationslagar (Einsteins ekvationer i allmänna relativitetsteorin) som beskriver universums dynamik, och vissa ännu okända ekvationer som beskriver dynamiken för komplexa nätverk”, sade forskaren Marián Boguñá på Universitat de Barcelona i Spanien i pressmeddelandet.

Forskningen publicerades i Nature’s Scientific Reports den 16 november.

Översatt från engelska