Unik trähusbebyggelse i lågor - ung kvinna död
I de trånga gränderna i Eksjö gamla stad arbetade brandskyddspersonal med att bekämpa branden under hela förmiddagen, medan allmänheten hölls på långt avstånd för att inte störa insatserna. Foton: Veronica Örfelth /Epoch Times


Eksjö gamla stad drabbades söndag morgon av en svår brand som startade i en vindsvåning där en ung kvinna låg och sov. Hon hittades död. Branden var redan fullt utvecklad när räddningstjänsten kom till platsen vid 6-tiden. Räddningsstyrkorna hade länge svårt att få kontroll på branden.

Brandorsaken är ännu okänd och fastställs senare under veckan när eftersläckningsarbetet är avklarat. Eksjö gamla stad räknas till en av Sveriges kulturskatter och är en av Tre trästäder och fick stadsprivilegier 1568.


Vatten drogs upp från åarna i närheten av centrala Eksjö gamla stad.

Vatten drogs upp från åarna i närheten av centrala Eksjö gamla stad.

Format som ett U

Huset var det största sammanhängande huset i Gamla stan. Det var format som ett U och var av den orsaken svårsläckt då byggnadens vind var sammanlänkad och elden spred sig vidare runt den vägen.

Mellan 80-100 personer involverades i räddningsinsatserna. Under de första fyra timmarna var räddningsstyrkan mycket oroliga för spridningsrisken och man satte totalt in 15 brandstyrkor från kringliggande kommuner tills branden slutligen var under kontroll vid 13-tiden.

Förutom från pumpar i gränderna togs vatten från åarna som leder genom den gamla staden. Det finns sprinklersystem i gränderna som ska dränka fasaderna i sidled vid brand och man satte in skyliftar med brandpersonal som kontinuerligt dränkte husen med vatten uppifrån.


Vattenkanoner sprutade från olika håll via skyliftar på det drabbade området.

Vattenkanoner sprutade från olika håll via skyliftar på det drabbade området.

Hjälp till de drabbade

Cirka 200 personer har evakuerats från andra bostäder i Gamla stan och de drabbade får hjälp med förnödenheter från Eksjö kommun och många andra frivilliga hjälpinsatser görs. Eksjö kyrka ställde in den vanliga gudstjänsten och har istället stödöppet för allmänheten. Polisen Höglandet och turistbyrån informerar via Facebook, liksom organisationen Hope som tar emot och förmedlar allmänhetens hjälp i form av övernattningsplatser, mat, kläder med mera.