Unik kompromisslösning följdes av brutal förföljelse
Framför det kinesiska konsulatet i Göteborg passerar två unga män den 25 april. Medan de får höra om vad som hände kinesiska Falun Gong-utövare i Peking denna dag för fjorton år sedan, håller stadens Falun Gong-utövare en tyst och stilla manifestation. (Foto: Barbro Plogander, Epoch Times)


Det var i går, den 25 april, på dagen fjorton år sedan Falun Gong-utövare i Kina vädjade till den kinesiska regimen om att få sina lagliga mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Hur farligt kan det vara att leva efter de universella värderingarna om sanning, godhet och tålamod? Mycket farligt visade det sig eftersom metoden bannlystes samma år, 1999.

För att uppmärksamma dagen och att kraven utövarna hade 1999 fortfarande kvarstår, demonstrerade utövare i Göteborg framför det kinesiska konsulatet, lika tyst och stilla som utövarna gjort i Peking.

Låt oss rekapitulera vad som hände. Så här beskriver utövarna själva situationen:

Den 25 april för 14 år sedan samlades fler än 10 000 Falun Gongutövare vid klagomålskontoret i Peking för att värna om sina mest grundläggande rättigheter. De hade uppmanats att gå dit av polisen i Tianjin som ett par dagar tidigare olagligt hade gripit 45 utövare.

Deras önskan var:

  • Att man skulle frige de Falun Gong-utövare som gripits i Tianjin.
  • Att få en fri och avspänd miljö för kultivering.
  • Att förbudet mot Falun Gong-böcker skulle hävas.

Falun Gong-utövarna stod stilla och tysta i långa rader i en fridfull och ordnad demonstration.

De stod på rad mellan bilvägen och trottoaren för att lämna plats för trafiken. De bad nyfikna fotgängare att gå vidare för att undvika stockning. De plockade upp allt skräp som bilar och förbipasserande lämnade efter sig och städade bort polisernas kastade cigarettfimpar.

Bakgrunden var att den 11 april hade en tidning i Tianjin publicerat en artikel som svartmålade Falun Gong. Utövare uppsökte redaktionen för att berätta om sina goda erfarenheter av övningsmetoden.

Situationen kring Falun Gong i Kina hade varit spänd ända sedan 1996 och regimen hade redan börjat spionera på Falun Gong.


Med en av Göteborgs kanaler som bakgrund visar Falun Gong-utövare sina övningar. (Foto: Anders Eriksson, Epoch Times)

Med en av Göteborgs kanaler som bakgrund visar Falun Gong-utövare sina övningar. (Foto: Anders Eriksson, Epoch Times)

Den 22 och 23 april misshandlade beväpnade poliser Falun Gong-utövare i Tianjin och grep 45 av dem utan laglig grund. De övriga utövarna som var på plats tyckte att det var konstigt när de uppmanades vända sig till centralregeringen i Peking för att där framföra sin sak.

Detta ledde till att många utövare sökte upp klagomålskontoret som är beläget i närheten av regeringshögkvarteret Zhongnanhai. Poliserna delade in utövarna i två grupper, den ena skulle gå från söder till norr, den andra från norr till söder mot regeringsbyggnaderna.

På så sätt kom utövare att stå runt Zhongnanhai. När Kinas premiärminister Zhu Rongji såg folksamlingen på sin väg ut från Zhongnanhai, frågade han vad de ville och sade att han ville tala med några representanter när han återvände på eftermiddagen.

När Zhu hörde utövares vädjan gav han order om att de fängslade omedelbart skulle friges och han accepterade även de andra två vädjandena från Falun Gong-utövarna.

Denna händelse gav Falun Gong internationell uppmärksamhet. Även internationella observatörer och medier i världen rapporterade om den fredliga lösningen på vädjan den 25 april. Många såg det som ett föredömligt sätt att lösa konflikter genom kompromiss, att det var en milstolpe i Kinas utveckling mot ett civilsamhälle.

När dåvarande högste ledaren, Jiang Zemin, hörde talas om saken började han avundsjukt planera för hur han skulle tillintetgöra Falun Gong. I vredesmod skrev han samma natt till den övriga partiledningen:

”Kan det vara så att marxismen som vi kommunister har, materialismen och ateismen som vi tror på, inte kan triumfera över de där sakerna* som Falun Gong propagerar för?”

Den 20 juli 1999 bannlystes Falun Gong i Kina. De statsstyrda medierna användes till att föra ut lögner om Falun Gong i hela världen. Jiangs order var att tillintetgöra Falun Gong på tre månader. Nu har det gått fjorton år.


Kanske begrundar den kinesiske unge utövaren sitt och Kinas öde. (Foto: Barbro Plogander, Epoch Times)

Kanske begrundar den kinesiske unge utövaren sitt och Kinas öde. (Foto: Barbro Plogander, Epoch Times)

*Falun Gongs principer är att leva efter egenskaperna Sanning, Godhet och Tålamod