Unik blomning i Göteborgs botaniska trädgård
Påsköträdet, Sophora toromiro, blommar i Göteborgs botaniska trädgård, där det räddats från utrotning. (Foto: Sofia Partanen/Epoch Times)


Det utrotade påsköträdet, Sophora toromira, blommar i Botaniskas växthus, Göteborg.

1962 försvann påsköträdet från sin naturliga växtplats, på den isolerade Påskön i Stilla havet. Den främsta orsaken tros vara att trädet användes mycket till snickeri, men även öns betande får gick hårt åt arten.

Lyckligtvis hade Påskön 1955-1956 besök av en arkeologisk expedition, ledd av Thor Heyerdahl. Han tog med sig frön från trädet och fördelade dem till olika botaniska trädgårdar i Skandinavien.

På Göteborgs botaniska trädgård lyckades man föröka trädet. Men det blev enda stället det fungerade på och det är också anledningen till att besökare idag kan se det sällsynta trädet blomma i trädgården.

Många försök har gjorts för att inplantera Påsköträdet på ön igen, men utan resultat.


Det unika trädet är inte större än en buske. Men försöken att återplantera det på den vindpinade Påskön har inte lyckats. (Foto: Sofia Partanen/Epoch Times)

Det unika trädet är inte större än en buske. Men försöken att återplantera det på den vindpinade Påskön har inte lyckats. (Foto: Sofia Partanen/Epoch Times)