UNHCR: Flyktingar får inte bli syndabockar efter terrordåden i Paris
UNHCR oroar sig för att flyktingar som söker sig till Europa ska bli syndabockar efter terrordåden i Paris. (Foto: Aris Messinis/AFP/Getty Image)


 FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) är orolig för att flyktingar som kommer till Europa ska bli syndabockar för terrordåden i Paris.

Flyktingarna som kommer till Europa flyr ifrån terror och extremism. Många gånger söker de sig till Europa och lämnar det första asyllandet på grund av otrygga förhållanden. De får inte bli de sekundära offren för de tragiska händelserna i Paris, säger Melissa Fleming talesman från UNHCR.

– Det är viktigt att vi kommer ihåg att det är sådana som utförde terrordåden i Paris de flyr ifrån, säger Fleming

Några länder i EU har reagerat på terrordåden med att stoppa påbörjade flyktingprogram, dra tillbaka åtaganden och ropa på fler barriärer istället för att hjälpa till att hantera flyktingkrisen.

Den obekräftade uppgiften att en av gärningsmännen i Paris kan ha kommit till Europa med flyktingströmmen bekymrar Fleming, som säger att asyl och terrorism inte är förenliga, och att 1951 års flyktingkonvention inte gäller människor som begått grova brott.

– Omfördelning och andra överenskomna åtgärder kan förbättra hanteringen och stabilisera nuvarande flöden av människor. I det ingår säkerhetsfrågor och registrering av migranterna, sade hon.