Ungern förbjuder Falun Gong-protest under Wen Jiabaos besök
En grupp Falun Gong-utövare som 2002 förbjöds att komma in i Island protesterar genom att meditera inne på flygplatsen i Paris. Denna vecka polisen i Ungern förbjudit de protester som planerats av Falun Gong i Ungern i samband med besök av den kinesiske premiärministern, Wen Jiabao. (Foto: Clearwisdom.net)


Ungersk polis har förbjudit utövare av Falun Gong (också känt som Falun Dafa) att demonstrera i samband med besök av den kinesiske premiärministern, Wen Jiabao. I ett öppet brev hävdar ordföranden i den ungerska Falun Dafa-föreningen att demonstrationen stoppats på grund av påtryckningar från den kinesiska regimen.

Wens besök i Ungern har pågått under fredagen och idag, lördag, då han träffat Ungerns premiärminister Viktor Orban. Wens besök infaller mitt under den ekonomiska kris som drabbat Euro-zonen och man hoppas att Kina kan hjälpa Europa genom investeringar och köp av europeiska skulder.

Ungerska Falun Dafa-föreningen informerade nyligen den ungerska statliga polisen om sina avsikter att hålla fredliga protester i Budapest under Wens tvådagarsbesök.

Enligt ett öppet brev från Fricskó Sándorné, den ungerska Falun Dafa-föreningens ordförande, blev föreningen på onsdag eftermiddag informerad av polisen om att man skulle stoppa protesten och krävde att föreningen skulle ta tillbaka sin ansökan. Om föreningen inte tog tillbaka sin ansökan skulle alla framtida ansökningar från föreningen avslås, enligt Sándornés brev.

Avslagen går emot grundlagen, enligt brevet. Den ungerska grundlagen specificerar två skäl till att avslå ansökningar om demonstrationstillstånd – äventyrande av regeringens verksamhet eller hindrande av trafiken – och inget av detta är applicerbart.

Brevet hävdar att ”polisen utsätts för påtryckningar för att bryta mot det här landets grundlag”,  och kopplar det ungerska fallet till ”en trend där det kinesiska kommunistpartiet tvingar andra länder att bryta mot sina egna lagar och neka sina medborgare att utöva sina friheter i det egna landet”.

Den rådande ekonomiska krisen i Europa nådde en kritisk punkt nyligen, då Grekland riskerade konkurs. Krisen ger den kinesiska regimen en hävstång under Wens besök.

Den kinesiska regimen startade en kampanj för att ”utrota” Falun Gong i juli 1999. Enligt Falun Dafa Information Center har hundratusentals utövare fängslats och de som fängslats blir rutinmässigt utsatta för tortyr och hjärntvätt. Informationscentret uppskattar att tiotusentals har dött av tortyr och misshandel.

Sedan 1999 har värdländernas regeringar, när kinesiska delegationer har kommit på statsbesök, vid flera tillfällen försökt stoppa, dölja eller begränsa omfattningen av Falun Gongs protester.

Det mest omskrivna fallet i medierna var när den kinesiska regimen försökte stoppa Falun Gong-utövares protester i samband med den dåvarande kinesiske ledaren Jiang Zemins besök i Island i juni 2002.

Isländskt flyg, som fått en svart lista från den kinesiska regimens säkerhetstjänst, stoppade Falun Gong-utövare från att flyga till Island. I Island blev ett flertal personer som identifierats som utövare inspärrade utan anledning. Fallet blev utförligt dokumenterat i Herman Saltons bok, Arctic Host, Icy Visit.

Dessa åtgärder blev dock mycket impopulära hos islänningarna. Den 27 maj i år bad Islands utrikesminister formellt om ursäkt vid ett sammanträde med det isländska parlamentet.

Wen Jiabao kommer att besöka Ungern, Storbritannien, och Tyskland 24 -28 juni.

Översatt från engelska.