Ungdomsarbetslösheten minskar i landet
Arbetslösheten bland unga i Sverige var lägre under augusti, jämfört med samma period 2014. Foto: Camilla Veide /Arbetsförmedlingen


Arbetslösheten minskar tydligt bland ungdomar i landet. Arbetsförmedlingen rapporterar en minskning med 11 000 på ett år. Konjunkturförbättringen och uppdraget från regeringen att satsa på ungdomar är stora orsaker. Kommunala satsningar påverkar också positivt.

Antal unga (18-24 år) arbetslösa fortsätter att minska. I slutet av augusti var 73 000 av landets inskrivna, en minskning med 11 000 på ett år. Samtidigt var det färre nya arbetslösa som skrev in sig på någon arbetsförmedling i augusti, 29 000 jämfört med 32 000 förra året. Av dem var 11 000 ungdomar, nästan 3 000 färre än i fjol.

Orsakerna till den stadiga minskningen är flera.
– Vi har ett generellt uppdrag att satsa på ungdomar, säger Mats Wadman, analyschef på Arbetsförmedlingen. Samtidigt spelar konjunkturen också en stor roll, säger han.

En gradvis förbättrad konjunktur gynnar de unga. I Jönköpings län ser man den lägsta ungdomsarbetslösheten sedan 2008. I slutet av augusti var 2 360 av länets ungdomar arbetslösa, 240 färre än för ett år sedan.

– Ungdomsarbetslösheten i länet är den lägsta på 7 år. De gynnas av att de branscher som framför allt anställer unga – hotell och restaurang samt handeln – går framåt i länet. Samtidigt är ungdomar en grupp som vi prioriterat och jobbat hårt med de senaste åren, säger Gregory Golding, arbetsförmedlingschef i Jönköping.

Från Värmland rapporteras landets största förbättring av arbetslösheten bland unga. I augusti var 16,8 procent (2 503 personer) av länets arbetskraft i åldern 18 – 24 år utan arbete. Jämfört med augusti 2014 är minskningen stor, då var andelen 19,7 procent och 3 075 personer var arbetslösa.

Värmlandsprojektet Ung framtid har bidragit. Syftet är att underlätta övergången från utbildning till arbete för ungdomar som saknar relevant utbildning och/eller yrkeserfarenhet.

– En framgångsfaktor i projektet är att vi stärker och coachar ungdomarna redan från första dagen. Vi erbjuder dem olika aktiviteter för att de så snabbt som möjligt ska komma ut på arbetsmarknaden. Det kan till exempel vara studiebesök, praktik och rekryteringsmässor. En annan avgörande faktor är våra goda kontakter med arbetsgivare, säger arbetsförmedlingschef och delprojektledare Lina Andrén.

I hela landet var 7,7 procent av den registerbaserade arbetskraften öppet arbetslös eller deltog i program med aktivitetsstöd, sammanlagt 367 132. Motsvarande siffror för augusti 2014 var 7,8 procent och totalt 371 068 personer.