Unga levande människors organ används i Kinas transplantationskirurgi
Det Orientaliska organtransplantationscentret, ett medicinskt centrer i Kina som utför ett stort antal organtransplantationer. (Foto: OOTC.net)


Varje år utför sjukhus och medicinska centra i Kina ett stort antal organtransplantationer på människor från hela världen, men organkällorna har hållits hemliga. På senare år, beroende på att dödliga injektioner har införts som en avrättningsmetod, har organen från kriminella blivit begränsade, medan de som blivit förföljda till döds i fängelse, naturligt har blivit den huvudsakliga organkällan.

Den 19:de och 20:de mars ringde Epoch Times-korrespondenten Fei Xin upp det Allmänna sjukhuset i Shenyangs militärdistrikt (även kallat Shenyangs allmänna armésjukhus), Sjukhus Nr 463 inom Folkets befrielsearmé (även kallat Flygvapnets centralsjukhus i Shenyangs militärdistrikt), och Chaoyangs sjukhus i Beijing för att ställa frågor om njurtransplantationer.

Den medicinska personalen informerade korrespondenten om att det förutom i ett mycket litet antal fall där njurarna kom från släktingar, i all annan transplantationskirurgi användes njurar som kom från brottslingar. Dessutom togs njurarna från levande människor.

Den kända hemligheten

Läkarna från dessa sjukhus uppgav att njurarna kom från kriminella som levde. Så är det på alla sjukhus i Kina, vilket redan är en offentlig hemlighet. Patienter från andra länder, inklusive Japan och Sydkorea, kommer till Kina för njurtransplantation för att deras länder inte erbjuder några njurdonatorer.

När korrespondenten frågade: ”Varför skulle en brottsling donera sin njure? Är det för pengar?” svarade en läkare hemlighetsfullt: ”Nej. Någonting speciellt är inblandat – Jag kan inget säga. Du borde fråga föreståndarna, eller också kan du komma hit så vi får diskutera det i detalj.”

När korrespondenten frågade om organen från dödsdömda brottslingar är av god kvalité, svarade en läkare att njurarna inte endast kommer från dödsdömda brottslingar. På frågan om läkare vet exakt varifrån njurarna kom, svarade de att endast de människor som tog ut njuren och föreståndarna vet.

De uppgav också att kvalitén på njurarna var absolut garanterad, de kom alla från unga friska människor. Andelen lyckade transplantationer är över 90 procent och kostnaden varierar mellan 60 000 och 120 000 yuan (ungefär detsamma i kronor). De lovade också att efter att patienten anlänt så skulle operationen utföras på lämplig tidpunkt, utan flera dagars väntan.

10 njurtransplantationer per månad

En läkare från Sjukhus nr 463 sade: ”I genomsnitt utförs mer än 10 njurtransplantationer på vårt sjukhus varje månad. Av våra 43 sängar är 30 för njurtransplanterade.”

När korrespondenten frågade om avlägsnande av njurar från levande människor inte är alltför grymt, sade läkaren: ”Alla sjukhus avlägsnar det från levande människor. Detta påverkar inte andra människor och är inget som rör vår diskussion om behandling.” En annan läkare svarade: ”Jag kan inte förklara det… Vi vet inte riktigt detaljerna, du borde fråga våra föreståndare.”

En gång när korrespondenten avslöjade sin identitet som reporter, blev de mycket nervösa och svarade undfallande: ”Vi vet inte mycket. Du får fråga våra föreståndare.” ”Det är inte tillåtet att den här informationen blir avslöjad utåt.” ”Alla brottslingarna är frivilliga donatorer, hanteringen är laglig….”