Unga danska män dricker mindre
Drickandet minskar i alla grupper i danska Sundhedsstyrelsens nationella hälsoprofil för 2013. Mest minskar det bland män mellan 16 och 24 år. (Foto: AFP/ Patrik Stollarz)


Unga danska män dricker allt mindre alkohol. Även rökningen har minskat. Det visar den nationella hälsoprofilen från Sundhetsstyrelsen som presenterades på onsdagen.

Vid den förra undersökningen, 2010, uppgav 38,3 av männen mellan 16 och 24 år att de drack mer än 14 glas alkohol per vecka. 2013 hade det minskat med tio procentenheter, till 28,4 procent.

Nedgången sker dock från en hög nivå. Fortfarande dricker drygt åtta procent av de unga danska männen minst 30 glas alkohol i veckan.

Minskningen sker i alla grupper. Bland danskar över 16 år har 20 procent en alkoholkonsumtion som överstiger ”lågriskgränsen”. Vid den förra mätningen var den andelen 25 procent. Lågriskgränsen är 14 standardglas (4 cl alkohol) för män och sju för kvinnor.

Bland de unga har andelen som inte alls dricker alkohol ökat från 11,7 till 17,5 procent bland männen och från 13,3 till 17,0 procent bland kvinnorna.

Sundhedsstyrelsens hälsoprofil bygger på frågor ställda till cirka 160 000 danskar under 2013. Syftet med undersökningen är bland annat att de danska regionerna och kommunerna ska ha underlag för att kunna förebygga och följa upp danskarnas hälsa på rätt sätt.

Bland övriga resultat av 2013 års undersökning kan nämnas att danskarna rör på sig mer, men att den mentala hälsan är sämre.