Undersökning inledd mot Kinas finansminister
Fallet med Jin Renqing satte igång en ny våg av maktkamper bland högt uppsatta kommunistpartimedlemmar. (Foto: Getty Images)


Den 30 augusti bekräftade Kina att landets finansminister Jin Renqing avgått av ”personliga skäl”. Initierade källor i Peking uppger dock att en undersökning pågår mot Jin Renqing och att fallet involverar fem eller sex andra ministrar.

Det finns tre versioner av vad som hänt. Enligt den första tvingades han bort för att han hade en älskarinna. Enligt en annan avsatte han ekonomiska medel för att förfölja Falun Gong. Enligt den senaste skulle han ha läckt statshemligheter om att premiärminister Wen Jiabao var trött på sitt jobb.

Inget formellt svar har kommit från myndigheterna gällande dessa tre versioner. Enligt Epoch Times källor är den version närmast sanningen som handlar om att Jin Renqing på egen hand avsatt biljoner kronor till Jiang Zemin för förföljelsen av Falun Gong och att Kinas president Hu Jintao och premiärministern Wen Jiabao undersöker fallet.

Kinas förre president Jiang Zemin, och Zeng Qinghong, en medlem av Jiangs ”Shanghai-gäng” försöker dölja denna version och tycks vilja sprida någon av de andra versionerna. Återigen bråkar högt uppsatta partifunktionärer om Falun Gong-frågan.

Väldiga summor avsatta för att förfölja Falun Gong

Enligt initierade källor hade inte Jiang Zemin trott att förföljelsen av Falun Gong skulle bli så dyr när han inledde den 1999. Han trodde att Falun Gong skulle rasa ihop vid första attacken och försvinna i Kina inom ett halvår. På grund av detta kom utgifterna för den då startade 610-byrån från kommunistpartiets centralkommittés dagliga utgiftskonto.

Allteftersom man öppnade fler 610-byråer, hjärntvättsklasser och ombildningsläger, nya arbetsläger, nya fängelser, nya avdelningar på gamla fängelser, allt för att hysa Falun Gong-utövare, växte också de ekonomiska behoven för att hålla igång förföljelsen. Dessutom tillkom lönekostnader för hemliga agenter i utlandet. En del av pengarna hamnade också i fickorna på korrupta tjänstemän på alla nivåer. Således ökade kostnaderna för förföljelsekampanjen dramatiskt.

I början av år 2000 började Jiang Zemin låna pengar från vissa ministerier, arméenheter och provinser. Förföljelsen kunde dock inte upprätthållas när 2002 började närma sig sitt slut. I början av 2003 började alla som lånat ut pengar kräva återbetalning från den centrala 610-byrån. Ingen vet exakt hur mycket pengar Jiang Zemin använde under förföljelsens första fyra år. Enligt vissa uppgifter handlar det om biljontals yuan.

Dessutom hade resekostnader för polisstationer och anställda vid Allmänna säkerhetsbyrån som var tvungna att resa runt i landet och hämta Falun Gong-utövare som gripits i olika städer täckts av de lokala finansdepartementen. Kostnaderna för de världsomspännande aktiviteterna riktade mot Falun Gong täcktes av de kinesiska ambassaderna. Alla dessa pengar togs från intäkterna från Kinas inkomstbeskattning och var budgeterade för andra ändamål.

Jin överförde medel i hemlighet för att stödja förföljelsen av Falun Gong

Strax efter att Jin Renqing utnämndes till finansminister i juni 2003 började han avsätta medel via okända kanaler för att Jiang Zemin skulle kunna betala tillbaka pengarna som 610-byrån lånat. Det är svårt att tänka sig hur Jin skulle ha kunnat överföra biljoner yuan utan att lämna spår efter sig om han inte haft Jiangs tillåtelse.

Analytiker påpekar att proceduren som användes för att överföra pengarna var olaglig eftersom den inte godkänts av vare sig politbyrån eller statsrådet. Nyligen bekräftade källor att Hu Jintao och Wen Jiabao genomför en hemlig men grundlig undersökning av hur ekonomiska medel hanterats sedan Jiang startade kampanjen mot Falun Gong. Hu och Wen vill inte ta på sig Jiangs skuld i den här frågan. Det är alltså uppenbart att dessa undersökningar är problematiska för Jiang.

Brister och motsägelser i de andra versionerna

Versionen som handlar om att Jin har en älskarinna är ett hett ämne, men den är inte rimlig. De som vet hur det går till i kommunistpartiets toppskikt förstår det osannolika i att så många högt uppsatta företrädare skulle hetsa upp sig över att någon har en älskarinna eller tar mutor. Det anses vara normalt beteende i dessa kretsar.

När man kände hur svag den första historien var började vissa källor inom kommunistpartiet snabbt sprida en annan version, där Jin Renqing avgick för att han avslöjat att Wen Jiabao tänker avgå.

En rapport nyligen från Information Center for Human Rights and Democracy sade att under en privat samling den 20 maj talade Jin Renqing om hur han tröttnat på sitt arbete som finansminister. Han talade då även om Wen Jiabaos avsikt att lämna sitt uppdrag samt tillståndet för Huang Ju, den nyligen avlidne vice premiärministern. Hans kommentarer ska ha spridits vidare inom finanskretsar. I juni publicerade Kyodo News Agency en artikel med titeln ”Wen Jiabao vill avgå”, vilket ledde till protester från Kinas utrikesministerium.

Analytiker utesluter inte möjligheten att Jiang Zemin och hans hantlangare Zeng Qinghong avsiktligt läckt informationen om Wen Jiabao eftersom de ville dölja de hemliga ekonomiska turerna kring Falun Gong-förföljelsen.

Det tycks som om bråket bakom Jins fall är en faktor som påverkar Kinas 17:e nationella folkkongress.

Översatt från version