Undernärda barn: Indiens mångåriga utmaning
Ett 3-årigt barn väntar på gratis lunch i ett statligt daghem i staden Kortagere i Tumkur-distriktet i staten Karnataka, Indien. 48 procent av barnen under fem år i Indien är hämmade i sin utveckling på grund av kronisk undernäring, enligt en undersökning. (Foto: Venus Upadhayaya/Epoch Times)


Nu när över en tredjedel av världens undernärda barn bor i Indien är landet återigen inriktat på att ta itu med problemet, som fortfarande drar skam över landet efter decenniers ansträngningar.

Enligt en nationell undersökning om familjehälsan (NFHS-3) är cirka 48 procent av barnen under fem år i Indien hämmade i sin utveckling på grund av kronisk undernäring medan 70 procent är anemiska.

”Omfattningen och ett genusperspektiv på näring i Indien visar att medan landet har en ekonomisk tillväxt på nästan 10 procent per år, är andelen undernärda barn fortfarande mycket hög”, sade Karin Hulshof, landets Unicef-representant och medlem i en panel med frågor om undernäring och kön i Indien, i ett tal nyligen .

Enligt Unicefs hemsida för Indien är undernäring i hög grad ett ”osynligt problem” eftersom den ofta förblir oupptäckt tills den är kännbar och därför äventyrar barnens överlevnad, tillväxt och utveckling, och slutligen bromsar nationella framsteg mot utvecklingsmål.

Undernäring är betydligt högre på den indiska landsbygden där människornas låga ekonomiska status, outbildade familjer och undernärda mödrar ökar problemets allvar. Dessutom har kvinnor specifika näringsbehov under tonåren, under graviditet och amning som är direkt kopplade till barnhälsan och nutrition.

”Näringsfrågan för barn beror till stor del på kvinnornas situation”, sade Hulshof. ”Utbredd näringsbrist bland kvinnor vidmakthåller en cykel av näringsbrist hos barn generation efter generation. Undernärda flickor växer upp till att bli undernärda kvinnor som föder en ny generation undernärda barn”.

Enligt Hulshof skapar flickornas tonår, kvinnors graviditet och barnens första två år i livet det ”kritiska gyllene tillfället” där vilken som helst näringsintervention kan erbjuda barnen den bästa chansen för överlevnad och utveckling. Efter två års ålder är tillfället borta och barnets möjligheter är förlorade.

Livsmedelsförsörjning är den grund på vilken en sund nation byggs. Alla konkreta insatser att minska barns undernäring måste fokusera på och börja med en signifikant minskning av kvinnors undernäring och förbättrad hälsa.

”Fokus på kvinnors kost och deras förmåga att välja information om barnens kost och välbefinnande kommer att göra Indien till en global ledare”, sade Hulshof.

Enligt Världsbankens rapport om undernäring i Indien (2009) år förekomsten av underviktiga barn i Indien bland de högsta i världen och den är nästan dubbelt så hög som i Afrika söder om Sahara med ödesdigra konsekvenser för dödlighet, produktivitet och ekonomisk tillväxt.

Hulshof sade att förebyggande och behandling av barns undernäring under de första två åren i livet måste bli en ”nationell utvecklingsprioritet” eftersom den utbredda undernäringen av barn kraftigt hämmar Indiens socioekonomiska utveckling och möjligheter att minska fattigdom.

Nyligen har ministeriet för kvinnors och barns utveckling i Indien föreslagit ett multisektors kostprogram med syfte att minska mödrars och barns undernäring.

”Nu är det dags att kombinera existerande tekniskt kunnande med politisk vilja att förändra livet för miljontals barn och kvinnor i Indien”, sade hon. ”Indien kan göra det och vi står redo att stödja regeringen i denna strävan och står enade för barnens skull”.

Översatt från