Underjordiskt oppositionsparti förespråkar demokrati i Kina
På bilderna finns slagord som invänder mot det kinesiska kommunistpartiet. (Foton: erhållna av Kinas interimsregering)


Enligt Kinas interimsregering (CIG), ett underjordiskt oppositionsparti i Kina, så har China National Party (CNP) framgångsrikt organiserat storskaliga aktiviteter då de satte upp slagord som invänder mot Kinas kommunistiska parti (KKP). Det hela utspelade sig i en stad i södra Kina under det kinesiska nyåret. Partiets mål är att väcka upp människors känsla för demokrati.

Denna CNP-rapport som överlämnades till CIG säger att de har framgångsrikt satt upp slogans framför den kommunala KKP-kommittén, på lokala landmärken och med flera platser. CNP fortsätter steg för steg med sitt syfte att desintegrera KKP och med att få ett demokratiskt system i Kina. 

Under KKP:s diktatur betraktas vilka som helst invändningar mot ettpartistyret som förräderi. 

CNP anser att denna verksamhet kommer att locka fler medlemmar och hjälpa till med att förverkliga partiets mål att skapa ett demokratiskt Kina. 

CNP meddelade att det inrättades den 1 januari 2009 och registrerades samma dag hos CIG. 

Sedan publiceringen av Nio kommentarer i november 2004 så har fler och fler kineser, både inom och utanför landet, ändrat sin inställning till den kommunistiska regimen; från att hoppas på att regimen ska kunna förbättra sig, till att aktivt skydda sina egna rättigheter och ta avstånd från regimen. 

Förutseende KKP:s kommande kollaps, liknande den i Sovjetunionen förra århundradet, så har en grupp utlandsboende kinesiska dissidenter den 1 januari 2008 etablerat Kinas interimsregering för att underlätta demokratiska val efter kollapsen.Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/11600/