Undergrävande av demokrati
Perry Link, professor emeritus från Princeton University och medredaktör av "Tiananmen Papers" (2001), talade om den kinesiska auktoritära regimen på en presskonferens den 4 juni på Capitol Hill. (Foto: Gary Feuerberg / Epoch Times)


Efter kommunismens fall i Östeuropa och i det forna Sovjetunionen hade man höga förväntningar på att framtidens våg skulle föra med sig demokratier, marknadsekonomi och respekt för mänskliga rättigheter världen över.

Men dessa förväntningar har inte förverkligats. Under det första årtiondet på tjugohundratalet har mänskliga rättigheter och demokrati i många länder hindrats av en ny form av auktoritarism med metoder för kontroll som är betydligt mer sofistikerade än vad som användes av totalitära regimer i det förflutna, enligt en ny rapport.

Denna rapport, “Undermining Democracy: 21st Century Authoritarians (Undergrävande av demokrati: Tjugohundratalets envåldshärskare)” offentliggjordes på Capitol Hill, den 4 juni, på tjugoårsdagen av massakern på Himmelska fridens torg 1989.

Det 80-sidiga dokumentet konstaterar att fyra auktoritära stater – Kina, Ryssland, Iran och Venezuela – tillämpar en ny auktoritär modell för att styra länder, och de har resurser och sinnrikhet att vara mycket inflytelserika i utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latin Amerika.

Freedom House, Radio Free Europe/Radio Liberty och Radio Free Asia sponsrade rapporten. Med uppdrag att främja demokrati och frihet har de tre organisationerna gjort en undersökning om ”metoder som dessa regimer använder, både inom och utanför sina gränser, för att förhindra mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling.”

Pakistan är också med i rapporten på grund av dess geopolitiska betydelse och eftersom dess demokratiska institutioner är mycket svaga frodas extremism i vissa delar av landet och i Afghanistan. Pakistan främjar inte aktivt odemokratisk politik som de andra fyra gör, enligt rapporten.

Pakistan och Venezuela är rankade som ”delvis fria” av Freedom Houses högt respekterade mått som skattar  världens länder i fråga om yttrande- och religionsfrihet, rättssäkerhet, demokratiska institutioner och andra kriterier.

De ledande auktoritära regeringarna påstår sig vara ”demokratier” och förvrider ordets betydelse för att förvirra sina medborgare. Putins Ryssland använder ett underligt uttryck ”suverän demokrati”, som frammanar bilder om nationell förnyelse, nostalgi och respekt för den ryska makten och anti-västlig främlingsfientlighet.

Kreml kontrollerar alla nationella tv-stationer, många tidningar och internetprogram och kontrollerar därmed de viktigaste medierna, konstaterar rapporten. Journalister som undersöker korruption och brott mot de mänskliga rättigheterna möter fysiskt våld och till och med mördas.

Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) missbrukar begreppet demokrati, trots att staten styrs av ett enpartisystem vars medlemmar inte är valda av folket, och det finns inga institutionella kontroller av partiets absoluta makt. Kommunistpartiet ledare, ”president” Hu Jintao åberopade dock ordet demokrati  60 gånger i sin rapport till den 17:e partikongressen.

Iranska prästerskapets oligarki påstår sig vara en ”islamisk” demokrati” där underklassens intressen skyddas av ett ledarskap som äger gudomlig insikt, säger rapporten. Regimen kontrollerar alla inhemska etermedierna och de mesta av pressen stör utländska mediers sändningar och fängslar online-dissidenter.


Javier Corrales, docent i statskunskap vid Amherst College i Amherst, Massachusetts, talade om Venezuelas auktoritära styre på en presskonferens den 4 juni på Capitol Hill. (Foto: Gary Feuerberg / Epoch Times)

Javier Corrales, docent i statskunskap vid Amherst College i Amherst, Massachusetts, talade om Venezuelas auktoritära styre på en presskonferens den 4 juni på Capitol Hill. (Foto: Gary Feuerberg / Epoch Times)

I Venezuela försöker president Hugo Chávez och hans anhängare, som kallas Chavistas, att ta bort de institutionella kontrollerna och balanserna som begränsar deras makt. ”Landets tidigare pulserande medielandskap har utsatts för ett skoningslöst angrepp av myndigheterna …” säger rapporten. 

I Pakistan, som länge varit under militärt styre, beskrivs det civila ledarskapet i rapporten som en oligarki, ”där stora politiska partier fortfarande domineras av den feodala eliten.”

Genom väl iscensatta metoder för censur kontrollerar Kina och Iran inom sina gränser information som är fritt tillgänglig för användare i väst. Onlinekritiker straffas och andra lär sig att censurera sig själva, säger rapporten.

”Dessa system har värvat trogna kommentatorer och provokatörer såsom” Fifty Cent-partiet” Kina och ” brigaderna” i Ryssland att ta överhanden eller störa vid oönskad diskussion, säger rapporten.

Sponsorerna av rapporten, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE / RL), har censurerats och blockerats i det forna Sovjetunionen. Och ”Kinesiska myndigheter blockerar Radio Free Asias (RFA) sändningar genom att samtidigt sända kinesisk opera, begravningsmusikens gongong och brus, samt genom att överskugga RFA:s signal med sitt eget program”, säger rapporten.

Medan demokratier och institutioner såsom Världsbanken ger utländskt bistånd med villkor, såsom mänskliga rättigheter och ekonomiska garantier, ”arbetar” auktoritära regimer med korrupta regeringar och ger dem lån utan villkor eller som ren present. Peking beskriver västvärlden som att den pushar ”utländska” demokratiers agenda till utvecklingsländer”, säger rapporten.

Strategin fungerar också. Rapporten konstaterar att Kina har blivit den största långivaren till Afrika, enligt uppskattningar från Världsbanken. Ryssland, Iran och Venezuela använder sina oljerikedomar ”för att skapa utländska allianser” och hålla sina vänner vid makten.

Auktoritära regeringar har förvrängt standarden för demokratin och mänskliga rättigheter som används av FN och andra multilaterala organisationer. Ryssland har utövat påtryckningar på Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) för att släppa valövervakning och observation av mänskliga rättigheter. Venezuelas ledare Hugo Chávez hindrar mänskliga rättigheter och demokratiska initiativ på Organization of American States (OAS), och dessa regimer arbetar för att blockera sanktioner och befrämja antidemokratiska åtgärder i FN.

Den kanske mest försåtliga delen av programmet för auktoritära regimer är indoktrinering av ungdomar; att de skall vara misstänksamma mot den yttre världen och de demokratiska värderingarna.  I Kina är mänskliga rättigheter porträtterade som ett instrument som skapats av väst för att ”hålla Kina nere,” säger rapporten. Historieböcker utelämnar eller kraftigt förvränger sanningen om vad som egentligen hände under Det stora språnget, Kulturrevolutionen och massakern på Himmelska fridens torg 1989.

Inte bara böcker utan också ”TV-dokumentärer, museer och andra medier … har spridit allvarligt förvrängd version av den kinesiska historien.”

”I Ryssland infördes i läroböcker på Kremls order skildringar om Stalin som en av landets största ledare och antyder att den stora terrorn var helt enkelt en produkt av den tiden”, säger rapporten.

I Iran  vidmakthåller skolböcker en teokratisk ideologi” och främjar en intolerant och liberal syn på världen medan tusentals av Pakistans religiösa skolor undervisar en extrem form av islam som demoniserar andra troende.

Kinas modell av maktfullkomlighet är förmodligen den mest effektiva och störande av de fyra beskrivna länderna. Faktum är att kinesiska tjänstemän säger att deras modell är överförbar till utvecklingsländerna. Den kinesiska modellen intresserar de odemokratiska regimerna i Kambodja och Vietnam.

Kina:s utbildningsprogram når sjutusen till tiotusen afrikanska tjänstemän per år. Kinas massiva internetfiltrering och -kontroll håller på att läras ut till regimer i Burma, Vietnam, Saudiarabien, Uzbekistan och flera andra länder, enligt Perry Link och Joshua Kurlantzick, medförfattare i kapitlet om Kina.

Idag sätter regimen inte längre gränser för vad medborgarna kan undersöka om det inte är förbjudna ämnen: Falun Gong, Kinas Demokratiska parti, Det stora språnget hungersnöden, tibetaners eller uigurers självständighet, sade Link och Kurlantzick. De flesta människorna kan, om de noggrant självcensurerar sig, undvika tvångsarbete läger, tortyr och avrättningar, säger de två författarna.

Men denna typ av kontroll på befolkningen innebär att inget riktigt civilt samhälle kan utvecklas under KKP, säger Link och Kurlantzick. Befolkningen lever ”på en stor förljugenhet.” I läroböcker och medier berättas det för dem vad de ska tro om Tibet, Dalai Lama, Taiwan och själva KKP.

Grova osanningar upprepas utan ifrågasättande tills de accepteras som sanning. ”Den politiska makten i Kina är beroende av att man upprätthåller ett visst moraliskt hyckleri om alla på en viss nivå vet att hyckleriet är  skenheligt, säger Kina-författarna i rapporten. Deras uppfattning är att KKP är ”mer rädda för sina egna medborgare än de flesta utomstående iakttagare förstår.”

Radio Free Europe/Radio Liberty och Radio Free Asia sänder nyheter och information. Freedom House, en Washington-baserad ideell byrå med internationella kontor, skattar världens länder på deras nivå av frihet med hjälp av olika indikatorer på demokrati och mänskliga rättigheter såsom fria val och oberoende rättsväsende.

Undermining Democracy kan laddas ner här
http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18087/