Undantagstillstånd i Tyskland efter ehec-dödsfall
Ehec är en allmänfarlig anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. I delar av Tyskland råder nu undantagstillstånd efter att flera personer dött i sjukdomen. (Foto: AFP/ PHOTO Julian Stratenschulte)


I norra Tyskland råder undantagstillstånd efter flera dödsfall i ett stort ehec-utbrott. Svenska smittskyddsinstitutet, SMI, varnar för att äta sallad, tomat eller gurka i norra Tyskland.

På tyska sjukhus råder nödsituation sedan flera personer insjuknat i ehec (Enterohemorragisk E.coli-infektion).

Ovanligt många fall av komplikationer i form av uremi, HUS (Hemolytiskt uremiskt syndrom), har visat sig hos de insjuknade. Tillståndet ger allvarliga komplikationer i form av njur- och blodkroppspåveran som kräver intensivvård.

I Tyskland ska omkring 1 000 personer ha smittats och många av dem har drabbats av komplikationer. På Unikliniken behandlas 80 patienter med HUS och nu råder undantagstillstånd på tyska sjukhus, rapporterar Expressen idag.

Svenska smittskyddsinstitutet varnar nu svenska resenärer för att äta sallad, tomat eller gurka i norra Tyskland då råa grönsaker misstänks vara smittkälla till utbrottet, enligt de tyska myndigheterna.

Den 29 maj rapporterade SMI att det finns 36 ehec-fall i Sverige och 13 fall utreds med komplikationen HUS, dock väntas antalet smittade stiga.

Analyser har visat att det i Sverige rör sig om samma typ av ehec som i Tyskland och fler analyssvar väntas bekräfta koppling till utbrottet i Tyskland.

SMI uppmanar sjukvården till ökad vaksamhet på patienter som söker vård för diarré, blodig diarré och buksmärtor.

Ehec är en allmänfarlig och anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Ehec är mycket smittsamt därför är det viktigt att iaktta god hygien efter toalettbesök och vid hantering av livsmedel.