Undantagstillstånd i Bangladesh


Undantagstillstånd har utlysts i Bangladesh, där det politiska kaoset har ökat i takt med att parlamentsvalet närmar sig. Internationella observatörsgrupper har hoppat av och FN avbrutit sitt stöd till det planerade valet.

På eftermiddagen meddelade bangladeshisk tv att president Iajuddin Ahmed, som också leder den neutrala interimsregeringen, har proklamerat undantagstillstånd. Det innebär bland annat att det tills vidare råder nattligt utegångsförbud och att de normala medborgerliga rättigheterna upphävs.

Efter beskedet skyndade sig människor hem, och snart låg gatorna i huvudstaden Dhaka märkligt öde. Landets åtta privata tv-bolag uppgav att deras vanliga nyhetssändningar hade stoppats. De uppmanades att enbart återge den statskontrollerade tv-stationens nyhetsbulletiner.

Presidenten väntades sent på kvällen lokal tid förklara och motivera beslutet att införa undantagstillstånd.

Tidigare på dagen kom besked om att FN avbryter sitt tekniska stöd till valprocessen.