Umeåforskare nära ett botemedel mot afrikansk sömnsjuka
Förstoring av trypanosoma brucei trypomastigot. (Foto: Berit Schmidt-Aydin, Smittskyddsinstitutet)


Forskare vid Umeå Universitet har funnit att en känd cancermedicin påverkar parasiten trypanosomas utveckling och kan döda parasiten. Trypanosoma brucei orsakar den afrikanska sömnsjukan som obehandlad har dödlig utgång och drabbar de fattigaste afrikanska länderna söder om Sahara.

Afrikansk sömnsjuka orsakas av två olika sorters trypanosomer, T.b. Gambiese och T.B. rhodesiense. Trypanosomas är encelliga urdjur (protozo) med en komplicerad livscykel. De lever i både människor och djur och smittan sprids till människa via tsetseflugan. Smittan är därför begränsad till de områden där tsetseflugan lever. Den kan emellertid överföras via blodtransfusion.

Särskilt den östafrikanska varianten av sömnsjukan är mycket aggressiv, med kort inkubationstid och en snabb spridning via blodet till det centrala nervsystemet. När nervsystemet angripits finns inga mediciner som kan bota utan allvarliga biverkningar. Till exempel har arsenik använts i behandlingen sedan drygt 50 år tillbaka, men det ger också mycketallvarliga biverkningar.

Det är svårt för människans immunförsvar att bekämpa parasiten på grund av att den ständigt ändrar sin yta, så immunkropparna kan inte känna igen den. Därmed kan den snabbt invadera centrala nervsystemet, vilket leder till symtom såsom personlighetsstörningar, feber, sömnrubbningar, huvudvärk och yrsel. Om den ej behandlas dör patienten.

I ett projekt som letts av professor Lars Thelander har man tidigare upptäckt att parasiternas CTP-syntetas, ett enzym som ansvarar för produktionen av CTP, som är en av de fyra byggstenarna för en livsnödvändig process i parasitens utveckling, skulle kunna vara ett bra mål för behandling av sjukdomen. Forskningsresultaten som publicerades i aprilnumret av The Journal of Biological Chemistry visar att med rätt halt av acivicin, ett välkänt cellgift (som tidigare använts i behandling av cancer) kan man hämma parasitens CTP-syntetas och därmed permanent döda trypanosomerna i cellodlingar.

Möss som varit infekterade av trypanosomer har kunnat hållas symptomfria genom dagliga doser av acivicin till skillnad från de obehandlade, som dog inom några dagar. Acivicin har en god effekt delvis på grund av att den kan tränga in i människans centrala nervsystem.

– Fördelen med acivicin är att det redan använts på människor. Alla kliniska studier är gjorda och man vet att drogen kan tränga in i centrala nervsystemet vilket inte är fallet med många andra mediciner mot trypanosomer. Dessutom kan den ges i tablettform, vilket är ytterst viktigt i länder med begränsade sjukvårdsresurser säger Artur Fijolek, medförfattare till den publicerade artikeln, i ett pressmeddelande.

Forskargruppen vid Umeå universitets institution för medicinsk kemi och biofysik hoppas inom en nära framtid kunna få fram rätt dos av acivicin som kan bota de smittade mössen permanent.

Något vaccin finns inte varför enda förebyggande åtgärd är att man skyddar sig mot bett av tsetseflugan. För att undvika smitta bör turister som reser till Afrika ta reda på vilka områden som härjas av tsetseflugan, och undvika att vistas i det området eller att skydda sig med kläder av kraftigt tyg. Tsetseflugan reagerar på starka färger och kan bita igenom tunna kläder. Den påverkas inte heller av insektsmedel.

Källor:

Expression, Purification, Characterization and in Vivo Targeting of Trypanosome CTP Synthetase for Treatment of African Sleeping Sickness. Artur Fijolek, Anders Hofer och Lars Thelander. The journal of Biological Chemistry Vol. 282, No. 16, pp.11858-11865, April 20, 2007.

Smittskyddsinstitutet:
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/trypanosomainfektion/” target=”_blank”>http://www.cdc.gov/travel/index.htm