Umeå har nytt barnallergicentrum


Umeå universitetssjukhus valdes till nytt utbildningscentrum för blivande specialister inom barnallergi.

Barn- och ungdomscentrum i Umeå blev EU-ackrediterade som utbildningscentrum. Landstinget skriver att tillsammans med Spanien och Portugal, ligger Norrlands universitetssjukhus bland toppskiktet i Europa när det gäller både forskning, utbildning och klinisk verksamhet inom barnallergologi.

”Vår allergivaccination utmärker sig nationellt”, skriver barnallergologen Anna Winberg i ett pressmeddelande från Västerbottens läns landsting.

”Vi blev EU-ackrediterade strax före jul”, skriver Stig Örjestad, också han barnallergolog vid Barn- och ungdomscentrum vid Umeå universitetssjukhus.