Ultraljudsundersökningar med förnuft
Många vill gärna ha en fin bild på fostret vid ultraljudsundersökningen, att spara och kanske att visa upp. Bilden, en 2D-bild, visar en profil av ett foster i graviditetsvecka 19. (Foto: Eva Sagerfors/Epoch Times. Ultraljudsbild: Norrlands Universitetssjukhus)


Ultraljud i fosterdiagnostiken har många fördelar, men det finns också skäl till försiktighet då man inte till fullo känner till vilka skadliga effekter det kan ha. På senare år har tekniken utvecklats till att kunna visa bilder på foster i både 3D och 4D (rörliga 3D-bilder), vilket ökat efterfrågan på souvenirbilder.

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar blivande föräldrar att endast göra ultraljudsundersökningar om det finns en medicinsk nytta större än de förutsägbara riskerna.

Ultraljudsteknik för fosterdiagnostik introducerades i Sverige på 70-talet. Ljudvågor med en frekvens högre än 20 kHz kallas ultraljud. Det är högre än vad det mänskliga örat kan uppfatta. Ljudet studsar när det når ett nytt material och man mäter tiden för ljudet att komma tillbaka. På så vis kan en bild skapas av hur vävnaderna ser ut.

Ultraljud kan bara användas för att avbilda sådant som innehåller vatten. Ett foster, där skelettet ännu inte har förbenats, kan också ses.

Frivillig undersökning

I Sverige erbjuds gravida kvinnor en rutinmässig ultraljudsundersökning, vanligtvis i graviditetsvecka 17-19. Vid denna undersökning vill man se hur många foster som finns i magen. Man gör en bedömning av graviditetslängden och man vill också upptäcka eventuella avvikelser hos fostret. Undersökningen är frivillig men ungefär 97 procent genomgår den.

En fyrabarnsmamma berättar att de avstått från ultraljudsundersökningen för flera av barnen. Det första barnet hade reagerat med oroliga rörelser i samband med undersökningen och därför valde föräldrarna att tacka nej till ultraljud vid nästa graviditet.

Generellt betraktas metoden som ofarlig och eftersom den inte innebär något ingrepp är den tacksam att använda, men om ultraljudet används fel kan det ge en skadlig uppvärmning av cellerna.

Fostrets hjärna kan påverkas av ultraljudet

Då den moderna ultraljudsutrustningen kan ge ljudvågor med tio gånger högre energier än tidigare är säkerhetsaspekten viktig, liksom att man gör studier för att få mer kunskap om hur barnet påverkas.

Studier har gjorts där man följt upp barn som undersökts med ultraljud under fostertiden. Man har inte hittat någon påverkan på födelsevikten, den fortsatta tillväxten eller på syn, hörsel, motorik eller språkutveckling.

I flera studier har man dock sett ett samband mellan ultraljudsexponering i fosterlivet och vänsterhänthet. Att vara vänsterhänt är knappast ett hälsoproblem, men upptäckten kan tyda på att den växande hjärnan påverkas av ultraljudet och att det får kvarstående effekter.

Ny teknik ger attraktiva bilder

Den nya tekniken att se fostret i både 3D och 4D är en utveckling av mjukvaran som återger informationen från ultraljudsgivaren till en bild på skärmen. I övrigt är ultraljudstekniken densamma som för 2D.

Möjligheten att se fostret i 3D eller 4D har bidragit till en ökad efterfrågan på souvenirbilder på barnet, det är också vanligare att vilja se könet på barnet och föräldrar ber om att få ultraljudsbilder ett flertal gånger under senare delen av graviditeten. Som en följd av det här har privata ultraljudsmottagningar startats.

Den här trenden, och att man inte säkert kan säga att det är ofarligt med ultraljudsundersökningar i fosterlivet, fick Strålsäkerhetsmyndigheten att sommaren 2010 gå ut med en rekommendation om försiktighet. Om det inte är medicinskt befogat avråder de från att utsätta fostret för ultraljud. Landets mödravårdscentraler informerades också om myndighetens ståndpunkt via brev.

Sjukhus avråder från extra undersökningar

På sjukhusen verkar rekommendationen följas. Personal på Norrlands universitetssjukhus, avdelningen för specialistmödravård, där man utför ultraljudsundersökningarna, säger att de brukar avråda de blivande föräldrarna från ultraljud annat än i medicinskt syfte.

Visst kan man få köpa bilder på fostret och man har också chansen att få se barnets kön, men personalen lägger inte ner många extra minuter på att försöka få barnet i en bra position.

När folk frågar efter fler ultraljudsundersökningar för att få fler bilder blir de hänvisade till de privata klinikerna, men etablerandet av dessa mottagningar är inget man är positiv till på avdelningen för specialistmödravård.

Vad gäller 3D-tekniken poängterar personalen också att ett foster i graviditetsvecka 19 inte ser så tilltalande ut, det är bara skinn och ben, men det är inte ovanligt att blivande föräldrar tar med sig släkten för att få en första glimt av fostret. Då ska man vara medveten om att man kan upptäcka avvikelser vid undersökningen, det kanske inte är säkert att allt står rätt till.

Anpassad utrustning

En barnmorska på avdelningen berättar vidare om säkerheten och styrkan i ultraljudsundersökningarna.

– Utrustningen är ju anpassad för fosterdiagnostik, det är låga frekvenser man använder och styrkan är förprogrammerad. Den varierar också beroende på graviditetsvecka och vad man ska göra.

Ultraljudsundersökning i fosterdiagnostik kan vara bra på flera sätt men bör användas med förnuft. Många känner kanske inte till att det finns kunskapsluckor på området och att man funnit samband som forskare tolkar som att den växande hjärnan påverkas av ultraljudet och kan få bestående förändringar. Det kan också vara bra att känna till att ultraljudsundersökningarna är frivilliga.

Därför ska du skydda ditt barn från mobiltelefonstrålning

Vad är hälsa egentligen?

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri