Ukrainsk domstol ändrar sändningsrättigheter
Demonstranter, främst journalister och artister, samlas framför en domstol i Ukrainas huvudstad Kiev i protest mot mediacensur.(Foto: Genya Savilov/Getty Images )


En appellationsdomstol i Kiev beslutade på måndagen att stänga av ytterligare sändningar för två oberoende tv-kanaler vilket medfört häftig ny kritik mot regeringens fortsatta inskränkningar av pressfriheten i Ukraina.

Domstolen meddelade att två kanaler, Kanal 5 och TBi, kommer att få sina sändningsfrekvenser indragna.

Beslutet kommer efter en långdragen rättsprocess som har åtföljts av inhemsk och internationell kritik mot ukrainska tjänstemän för att de skär ner på medier runt om i landet.

I januari kom Det nationella tv-och radiosändningsrådet i Ukraina (NTRBC) med ett erbjudande om att förse nationella tv-kanaler med fler sändningsfrekvenser.

Kanalerna 5 och TBi vann före den regeringsvänliga Inter Media-gruppen, ett stort tv-bolag, som har flera nationella tv-kanaler.

Inter Media-gruppen hävdade att beslutet var olagligt och överklagade ärendet till domstolen, som i juni fastslog att man brustit i anbudsförfarandet.

Kanal 5 har anklagat nationella säkerhetschefen, Valerij Khoroshkovksy, tidigare ägare till Inter Media-gruppen, för att ha påverkat beslutet att avbryta dess sändningar.

Khoroshkovksy, vars hustru är ägare till Inter Media-gruppen, har nekat till anklagelserna.

Andra medier och rättsgrupper, inklusive International Press Institute (IPI), har uttryckt oro över dagens dom, vilken kommer att tvinga NTRBC att komma med ett nytt erbjudande, med fler deltagande TV-kanaler.

Kanal 5 säger att man kommer att överklaga beslutet till Högsta domstolen, och om inte det fungerar skall man gå till Europadomstolen för slutlig överklagan.

”Faktiskt såg domstolens utfrågning ut att vara ganska oklar och advokaterna gjorde misstag. Det föreföll mig som om domstolen hade fattat ett visst beslut i förväg,” sade chefredaktören för Kanal 5, Vladimir Mjelskij, enligt citat i Kiev Press Institute.

Roman Golovenko, mediaexpert vid Kiev Press Institute, sade att rådet för radio-och tv-sändningar var känt för sin dåliga beslutsprocess, vilket redan tidigare hade kritiserats mycket.

”Generellt har det rättsliga förfarandet satt frågetecken för legitimiteten i rådets verksamhet, inte bara i fråga om det kontroversiella erbjudandet, utan också i många andra frågor,” rapporterade organisationen.

Internationella människorättsorganisationer säger att pressfriheten har minskat kraftigt i Ukraina efter att den pro-ryske presidenten Viktor Janukovitj kom till makten tidigare i år.

Efter det att Reportrar utan gränser (RSF) hade träffat journalister och tjänstemän i juli har RSF funnit att ”det har blivit mer och mer problematiskt i Ukraina att vara en oberoende journalist.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41916/