Ukrainas förste president rekommenderar boken Nio kommentarer om kommunistpartiet
Boken Nio kommentarer om kommunistpartiet på ukrainska. (Foto: NTD Television)


Leonid Kravchuk, Ukrainas förste president, höll den 20 augusti en presskonferens tillägnad Ukrainas självständighetsdag (24 augusti). På slutet av konferensen rekommenderade han de närvarande att läsa boken, ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”, som sammanställts och getts ut av Epoch Times International Edition.

– Detta är sentensen av kommunistisk ideologi och kommunistpartiet. Sextiotre miljoner kineser som läste den här boken trädde ur kommunistpartiet. Ett sådant starkt intryck har den här boken gjort på människor, sade Ukrainas ex-president.

Leonid Kravchuk berättade för journalisterna att han ofta läser boken ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”.

– För mig är det inte bara en teori. När jag läste boken mindes jag att Sovjetunionens kommunistparti använde liknande metoder. De lurade folk, spred lögner och halvsanningar.

– Ta till exempel den karibiska krisen och kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Allt gick ut på att vilseleda folk med halvsanna nyheter och felaktigheter. Och hur många blev offer på grund av svält och förtryck i Ukraina? Allt är resultatet av kommunistpartiets verksamhet, tillade han.

För en månad sedan, rekommenderade Leonid Kravchuk ”Nio kommentarer” även till unga journalister vid ett möte med deltagarna av en sommarskola för journalister, organiserad av tidningen Ziua.

– Ukrainas politiska och intellektuella elit är uppdelad i flera grupper. En är pro-ukrainsk en annan är pro-rysk och var och en av dem håller fast vid faktorer i den sovjetiska ideologin. Men hur ska vi få bort det här skräpet ur våra huvuden, det bolsjevikiska slaveriet och dumma sinnestillståndet?

– För att få bort det [från sinnet] läser jag ofta denna historiska analytiska bok, utgiven av Epoch Times på Kievs dag”, sade Kravchuk till de närvarande.

Kievs dag firas i många städer den sista helgen i maj.

”Nio kommentarer om kommunistpartiet” är en vetenskaplig och historisk krönika om händelser under nittonhundratalet. Materialet bygger på händelser och bevis av specifika människor och länder. Denna artikelserie avslöjar den kommunistiska ideologins natur.

För närvarande är denna bok översatt till 23 språk. Sedan publiceringen 2004 har nästan 145 miljoner kineser avsagt sig sitt medlemskap i partiet och dess underorganisationer.

Varje dag publicerar runt trettiotusen människor sina utträden ur partiet via Tuidangrörelsen (från kinesiska – ”avsäga sig partiet”) som inspirerades av boken ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”.

Nio Kommentarer finns att läsa på svenska Epoch Times.

Läs artikeln på ukrainska.