Ukraina transporterar giftigt avfall till Storbritannien
Det finns fortfarande ett stort hot om att det förgiftade vattnet kan strömma in i närliggande sjöar eftersom det kemiska avfallet i Dombrovskyreservoaren skadar den damm som skiljer det giftiga området från grundvattnet. (Foto: NTD Television)


Ukraina började i början av veckan sända giftigt avfall, som förvaras i behållare som håller på att vittra sönder, till England för behandling innan det orsakar en stor ekologisk katastrof i Europa.

Den lilla staden Kalush är ungefär som alla andra i Ivano Frankovsk-regionen i västra Ukraina, men det som är begravt i dess utkanter är en tidsinställd giftbomb skapad för länge sedan av en tidigare kaliumfabrik i centrum av Ukrainas kemiska produktion.

Fastän fabriken har varit stängd i cirka 15 år så finns kvar på området Dombrovskyreservoaren som innehåller miljontals kubikmeter giftigt vatten och en avfallsdepå med mer än 11 000 ton nedgrävt giftigt slam, som innehåller hexaklorbensen.

Ukrainska tjänstemän har
nyligen gett området status av ett katastrofområde på grund av ökad oro för att vårfloden kan ha fört med sig det giftiga avfallet till närliggande sjöar, och slutligen till floden Dnestr, som rinner genom större delen av Ukraina och delar av Moldavien.

Det finns fortfarande ett reellt hot om att giftigt vatten kan rinna ut i närliggande sjöar vars vatten tappas av till Dnestr. Orsaken är att det kemiska avfallet i reservoaren eroderar bort den fördämning som avskiljer det giftiga området från grundvattnet.

Processen med att forsla bort hexaklorbensen påbörjades under den gångna veckan. Det kommer att transporteras till Storbritannien under de kommande tre månaderna, där det kommer att förstöras.

Hexaklorbensen, som har
kopplats till cancer, är en beständig organisk förorening och ett mycket farligt ämne, som löser sig gradvis i vatten med tiden.

Det har dokumenterats av de lokala myndigheterna att en större andel av människorna som bor i området har cancer och andra sjukdomar.

Tusentals vattenpåsar med giftigt material grävdes ner i marken i närområdet. Påsarna har sedan länge blivit dåliga och nu tränger det läckande giftet in i jorden. Sista gången som sådant material grävdes ner eller undanskaffades var år 2000.

– Ekologer och läkare
har redan hittat det i avloppsvattnet och i dräneringssystem, säger Andrey Lubimov, chef för statens Nationella centrum för hantering av farligt avfall, rapporterade New Tang Dynasty Television.

– Det betyder att vattnet sköljer bort en del av detta material [som är nedgrävt i marken] och det går till grundvattnet, tillade han.

De ukrainska myndigheterna har anslagit cirka 40 miljoner dollar till hjälp med att få avfallet transporterat till Storbritannien.

Tidsfristen för omhändertagande av de läckande kemikalierna är begränsad. Efter gruvdriften i regionen finns det många övergivna områden – icke underhållna saltgruvor, och ras sker då och då.

– Om rasen når den här marken, så rasar alltihop. Så Europa bara … det som hände i USA när Mexikanska golfen blev förorenad av olja är bara en saga om man jämför med vad som kan hända efter spridning av hexaklorbensen, avslutade Lubimov.

 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/43540/