Ukraina nära konkurs
Ukrainas premiärminister Yulia Tymoshenko (höger) och Ceyla Pazarbasioglu, Ukrainas Internationella valutafondens (IMF) delegationschef på presskonferens i Kiev den 17 april 2009. (Foto: Alexander Prokopenko / AFP / Getty Images)


Den ukrainska regeringen kan inte uppfylla sina förpliktelser gentemot Internationella valutafondens (IMF) 16,4 miljarder dollars lånepaket, och ekonomerna är oroliga.

Om IMF:s finansiering upphör kan återbetalningen av utlandsskulden lamslå landet, sade Igor Burakovsky, chef för institutet för konsultation av ekonomisk forskning och politik.

– Om landet inte kan betala tillbaka utlandsskulderna kommer det att bli en fråga en konkurs för staten, sade han.

– Anda sidoeffekter skulle vara omfattande, med en följdverkan på program som har samband med Världsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, sade han.

Arseniy Yatsenyuk, medlem av det ukrainska parlamentet, sade förra veckan att Ukrainas utlandsskuld hittills är ungefär 100 miljarder dollar.

En del av villkoren för IMF:s lånepaket är att reformera det statliga gasbolaget Naftogaz för att avlasta statsbudgeten, som understödjer företaget.

Ukraina förpliktade sig att höja gaspriserna med 20 procent för hushållen från den 1 september och sedan fortsätta med kvartalsvisa höjningar tills priserna är justerade i proportion till kostnaderna.

Ett inslag i avtalet var att prisökningar på gas för hushållen skulle kompletteras med ett socialt skyddsnät för att skydda de mest utsatta i samhället.

– Det har inte gjorts så mycket ännu i detta avseende varför vi har vi en viss oro för det, sade en talesman för IMF förra veckan.

Fackföreningarna kämpade mot ökningen av gaspriserna och vann ett rättsfall för att stoppa höjningarna.

– Mina samtal med [IMF] delegationschefen får mig att dra den slutsatsen att de är mycket besvikna på det sätt Ukraina agerar, eftersom landet inte bara underlåtit att uppfylla sina förpliktelser utan gett ockå felaktig information [till IMF] om deras genomförande, sade presidentsekretariatets första biträdande chef, Oleksandr Shlapak, till ukrainska medier.

Ukraina har redan fått tre delar av lånet från IMF men varje gång har relationerna blivit ansträngda eftersom regeringen inte lyckats uppfylla vissa villkor från IMF:s sida.

Förra veckan sade Ukrainas president Viktor Yushchenko att fem av de sex IMF-villkoren ännu inte uppfyllts. Företrädare för Internationella valutafonden och Världsbanken hjälper nu Ukrainas tjänstemän att utarbeta ett förslag till budget för 2010.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/22461/