Ukraina hedrar minnet av offren i Tjernobyl
Släktingar och vänner till de arbetare i Vitryssland som dog under olyckan på kärnkraftverket i Tjernobyl 1986, betygade sin aktning i kyrkan vid minnesstunden för Tjernobyls offer i Minsk. (Foto: Viktor Drachev / AFP / Getty Images)


23 år efter olyckan på kärnkraftverket – betongplattorna som begravde fler än 25 000 ukrainare är fulla av sprickor och strålning hotar återigen liv. Ukraina hedrade minnet av offren efter olyckan i Tjernobyl som inträffade 23 år sedan, den 26 april 1986.

– Idag minns vi med stor sorg hjältarna som offrade sina liv till förmån för oss och våra barn, sade Ukrainas president Viktor Yushchenko i ett tal vid denna minnestund enligt AFP.

För 23 år sedan, kl 1:23, ägde en explosion rum i en av Tjernobyls reaktorer. Den radioaktiva föroreningen dödade tusentals människor i Ukraina, Ryssland och Vitryssland. Explosionen släppte ut stora mängder radioaktiva partiklar i atmosfären, vilka innehöll cesium 137 och strontium 90. Strålningsnivåerna var 400 gånger högre än värdena från atombomben över Hiroshima.

Ett radioaktivt moln spred sig över stora delar av den forna Sovjetunionen, Öst-, Central- och Nordeuropa och östra delarna av Nordamerika. Svagt radioaktivt regn föll även över Irland.

De sovjetiska myndigheterna gjorde sitt yttersta för att hemlighålla nyheterna och förbjöd  till och med läkare från att registrera ”strålningen” som dödsorsak för dess offer. På första dagen efter tragedin förblev explosionen en fullständig internationell hemlighet tills det radioaktiva molnet spred sig över stora delar av Europa.

Den 27 april 1986 upptäckte man att arbetare i Sverige, på kärnkraftverket i Forsmark ca 340 km från Tjernobyl, befanns ha radioaktiva partiklar på sina kläder. Svenska myndigheter började utreda fallet och konstaterade att det inte var något läckage eller utsläpp från reaktorn. Då stod det klart att det var ett allvarligt problem i den västra delen av Sovjetunionen. Vid den tidpunkten hade Finland redan rapporterat om en ökning av strålning i atmosfären.

De sovjetiska myndigheterna och ledarna för de flesta länderna i Östeuropa fortsatte att dölja sanningen för allmänheten tills situationen blev omöjlig att hantera.

Media i det kommunistiska blocket nämnde nästan ingenting om den katastrofala olyckan och vad de nämnde var mycket kortfattat och vagt. Den enda källan till information blev utländska radiosändningar som på den tiden var förbjudna.

Enligt vetenskaplig forskning har Vitryssland absorberat 60 procent av föroreningarna. Det radioaktiva molnet nådde Bulgarien den 1 maj, vilket sammanföll med första maj-firandet med tusentals människor ute i det fria.

25 000 ukrainare, kända som ”likviderade”, dog på ett tidigt stadium när de försökte hålla situationen under kontroll. De försökte konstruera en betongplatta som skulle läggas över resterna av reaktorn.

Enbart i Ukraina registrerades 2,3 miljoner människor officiellt som offer för tragedin. Omedelbart efter händelsen opererades fler än 4000 ukrainare – barn och vuxna – för cancer i sköldkörteln, vilket är den vanligaste följden vid exponering för strålning.

Kärnkraftverket stängdes till sist år 2000. Fram till dess fortsatte en av reaktorerna att producera el.

Anläggningen fortsätter att vara farlig eftersom det konkreta höljet, som lades över 200 ton radioaktivt bränsle, har börjat spricka. För att förhindra ytterligare problem, planerar man att bygga en stålsarkofag, vilken kommer att täcka betongplattan.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/16096/