Ukraina förbereder lagförslag om att förbjuda kommunism
En lyftkran lyfter (september 1991) undan statyer av Lenin på Liberty Square (tidigare Lenin torget) i Kiev. (Foto: AFP / Sergey Supinski)


Ett lagförslag har lagts fram till det ukrainska parlamentet om att officiellt förbjuda kommunistisk ideologi i det forna sovjetblocket.

Lagförslaget omfattar förbud mot offentlig spridning av den kommunistiska ideologin och man skulle lagstifta om att avlägsna symboler som hade samband med det kommunistiska styret under sovjettiden. Saker relaterade till kommunismen skulle endast tillåtas på museer. Kommunistpartiers aktiviteter i Ukraina skulle också begränsas och det skulle inte tillåtas att annonsera eller använda medier för att göra sina idéer populära.

En av de två initiativtagarna till lagförslaget, Ivan Zajac, 57, från ukrainska nationella partiet, sade att han anser kommunismens utbredning som en uppmaning att återställa regimen i Ukraina.

– Med den här lagstiftningen vill vi skydda ukrainare från denna ideologis spridning, sade Zajac.

Upphovsmännen av lagförslaget hoppas att ideologin kommer att fördömas att vara mot mänskligheten, på samma sätt som nazismen förbjudits över hela världen.

Syftet beskrivs i lagförslaget vara att förhindra ”en upprepning av kommunismens brott.”

Detta är inte första försöket att förbjuda propaganda av kommunistisk ideologi i Ukraina. Den 30 augusti 1991 förbjöd Ukrainas parlament Ukrainas kommunistiska parti (CPU).

Men 10 år senare, den 29 december 2001, fastställde författningsdomstolen (CC) att beslutet stred mot författningen. Enligt företrädare för CC härstammar CPU inte från kommunistpartiet i det forna Sovjetunionen.

Det aktuella lagförslaget avser att förbjuda ideologin och CPU är den främsta spridaren av den.

Ukrainas nuvarande president, Victor Jusjtjenko, trycker på att få den ukrainska hungersnöden 1932-1933 som orsakade miljoner människors död, erkänd som ett brott av kommunismen. År 2006 erkände Ukrainas parlament officiellt svälten som folkmord. Polen, Australien, Kanada och andra länder följde detta beslut med samma erkännande.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26253/