Uigur som bevittnat organstölder mycket nära utvisning


Nijat Abudureyimu fick ett skräckfyllt uppvaknade klockan 5 på morgonen den 21 september när dussintals poliser travade in i hans lilla bostad i kommunen Fontainemelon i Schweiz och sade till honom att han på eftermiddagen skulle sändas tillbaka till Italien.

Abudureyimu är en känd avhoppare från kommunist-Kina. Han säger att om han skickas tillbaka till Italien är det detsamma som en dödsdom.

Eftersom Italien tidigare förvägrat honom asyl, tror Abudureyimu att så fort han är i Rom skulle han snabbt sändas till Dubai, det första land han landade i efter att ha flytt från Kina.

– Det finns där ingen skillnad mot att vara i Kina. Bara tanken på det finner jag mycket skrämmande, säger han.

The Epoch Times fick på tisdagen veta hur Abudureyimus fall utvecklat sig, genom en telefonintervju som genomfördes på mandarin.

Som polis i den avlägsna Xinjiangprovinsen i Kina bevittnade Abudureyimu i åratal den kinesiska statens praxis med organskörd från dödsdömda fångar – ibland medan de fortfarande levde.

Efter att ha flytt från Kina i slutet av 2006 reste han först till Dubai, sedan till Italien, sedan till Norge och sist till Schweiz och ansökte förgäves om politisk asyl i varje land.

Eftersom Italien var det första EU-land han kom till och ansökte om asyl i, var det till Italien som de schweiziska myndigheterna ville utvisa honom.

Han kom till Schweiz i november förra året och har sedan dess bott i Fontainemelon, en liten by i västra delen av landet, med det ständiga hotet om arrestering och utvisning hängande över sig.

Han berättade för The Epoch Times att även om han visste att ett besked om utvisning skulle komma väntade han sig det inte så snart, och inte heller den styrka som myndigheterna försökte verkställa proceduren med.

– De kom med en massa bilar, väldigt många. Och många poliser. Det fanns många människor i rummet. ”Stå upp, följ med oss!” De bad mig ta av mig alla kläderna, ta av mig naken. Jag vägrade, sade han när han berättade om räden.

Precis innan han på eftermiddagen skulle gå ombord på planet vid den internationella flygplatsen lyckades Abudureyimu rådgöra med sin advokat, Philippe Currat. Currats råd gick ut på att han hade rätt att vägra gå ombord på planet.

Detta förmedlade han vidare till polisen i de starkaste ordalag:

– Jag var mycket upprörd, så jag sade ”Jag säger er: Jag kommer inte att gå ombord på planet!” – och efter mer diskussion fram och tillbaka lät myndigheterna honom återvända till hem .

Det sista polisen sade var att de kommer tillbaka för att försöka utvisa honom – när det blir vet han inte.

Som det enda vittnet till den kinesiska statens organskörd som befinner sig utanför Kina och är villig att tala om sina erfarenheter, är Abudureyimu viktig för dem som undersöker mänskliga rättigheter i Kina, och i synnerhet av staten organiserad organskörd. De ser betydelsen av hur hans fall hanteras på både kort och lång sikt.

– Hittills är jag den ende kinesen som kommit ut för att tala på detta sätt om levande organskörd, och också den ende polisen som har arbetat i en förvaringsenhet där detta händer, sade Abudureyimu.

Forskarna Ethan Gutmann och Jaya Gibson (Gibson arbetar för The Epoch Times) var de första att få vetskap om Abudureyimu och hans upplevelser. Det fick de för flera år sedan och har sedan dess följt hans fall med oro och ökande frustration när de europeiska regeringarna konsekvent har underlåtit att ta tag i problemets kärna.

”Västvärlden måste stå upp mot tyranni och skydda vittnen som Nijat”, sade Jaya Gibson i ett skriftligt uttalande.

Inte bara en individ står på spel, hävdade Gibson, för om Abudureyimus fall hanteras omdömesgillt – om han kan avge vittnesmål till ett officiellt organ och beviljas skydd som en politisk asylsökande – kan ytterligare vittnen strömma till.

”Om vi i väst inte gör vår plikt att skydda Nijat och andra som honom, är vi delaktiga i de efterföljande grymheter som äger rum när det kinesiska kommunistpartiet märker att ingen kan stå upp emot dem”, skrev Gibson. ”Att skydda Nijat är första steget.”

Den kinesiska regimen har visat att den menar allvar med Abudureyimus fall i och med att de, efter vad Epoch Times fått veta, den 25 juli anhöll hans äldre syster, Muyeshaer Abudureyimu, som fortfarande befinner sig i Kina.

Anhållandet kom efter att den kinesiska regimen snappat upp vad en schweizisk journalist sagt. Det var ett försök att tvinga Abudureyimu att sluta tala med medierna, sade en initierad källa.

Abudureyimu släpptes helt nyligen och han sattes upp på det amerikanska utrikesdepartementets lista om mänskliga rättigheter.

Alim Seytoff, chef för Uyghur Human Rights Project med bas i Washington DC sade att han var glad att Abudureyimu inte blivit deporterad.

– Jag ber Schweiz, som är ett land med många flyktingar från diktaturländer såsom Kina, att ompröva hans asylärende. Nijat förtjänar inte att bli utvisad till Kina eller något annat land, eftersom han har en välgrundad rädsla för förföljelse

Schweiz Federala migrationsbyrå sade till The Epoch Times i ett e-brev att enligt Dublin-förordningen ska Italien undersöka Abudureyimus asylansökan och att ”Schweiz högsta domstol, den Federala administrativa domstolen för överklagan har beordrat Abudureyimu att återvända till Italien”. Italien är ansvarigt för att vidta åtgärder mot hot riktade mot honom, sade de.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/43018/