UFO-arkiv offentliggjorda av Nya Zeelands försvarsmakt
Det finns också flygande tefat tillverkade av människor. En prototyp har konstruerats i Kina år 2008. Den kan flyga på 1000 meters höjd. (Foto: AFP)


Nya Zeelands försvarsmakt släppte den 22 december 58 års UFO-dokumentation till allmänheten via sitt bibliotek.

Dokumenten kan inte lånas men kopiering är tillåten. Försvaret ber besökare att ringa biblioteket i förväg.

Stuff.co.nz har gjort dokumenten, som sträcker sig från åren 1952 till 2009, tillgängliga på nätet på http://bit.ly/h9pVOI .

En särskilt väldokumenterad observation skedde 30 december 1978 när folk ombord ett flygplan såg onormalt ljus. Ombord på flygplanet fanns reportern Quentin Fogarty och ett filmteam.

Bland de släppta dokumenten finns en rapport från 1979 av UFO-forskaren Bruce Maccabee.

”Till min förvåning (och förtjusning) stödde varje ny ’bit’ information, som jag fick, de tidigare ’bitarna’ snarare än motsade dem”, skrev Maccabee i rapporten.

”Från detta överflöd av information har jag gjort en sammanfattning av de händelser vilka, när de läses i anslutning till ’Händelsebeskrivning och kartförklaring’, ger läsaren en översikt över UFO-fallen från Nya Zeelands radarbevakning.”

Enligt rapporten färdades planet från Wellington till Christchurch, och sedan till Blenheim. En kameraman filmade UFO-observationerna medan Fogarty bandade sig själv när han beskrev incidenten på plats.

Förutom denna film och inspelning undersökte Maccabee också en inspelning av en konversation mellan Wellingtons flygtrafikcenter och flygplanet samt intervjuade de åtta vittnena.

”Medan intervjuerna fortskred upptäckte jag att uttalandena från de olika vittnena tenderade att komplettera snarare än motsäga varandra”, skrev Maccabee.

Under den första flygningen var ljuset som sågs från planet i riktning mot Kaikoura, medan radarn i Wellington upptäckte onormala föremål nära planet.

”En speciellt intressant sekvens av händelser där Wellingtons flygledning var involverad inträffade precis efter att planet hade vänt i riktning mot Christchurch vid en icke-geografisk rapportpunkt vid namn ’Kaikoura East’. […] Planet hade skiftat till Christchurchs kommunikationsfrekvens när Wellington såg ett föremål dyka upp ungefär två eller tre kilometer bakom planet”, skrev Maccabee.

”Wellington meddelade kontrollen i Christchurch, som bad planet skifta tillbaka till Wellingtons frekvens. Wellington meddelade sedan planet att föremålet befann sig ungefär sex kilometer bakom dem. En halvminut senare sade Wellington att det fanns ytterligare ett föremål ungefär sex kilometer till höger om planet.”

”Omkring 45 sekunder efter det meddelade Wellington planet att något flög i formation med det. Planet och det oidentifierade föremålet flög sida vid sida i åtminstone en halvminut, varefter radarn enbart fångade planet.”

Under den andra flygningen sågs ett ”ljust gult/vitt/orange ljus” bara tre minuter efter starten, och senare fotograferades ett annat ljust föremål.

”Filmen visade ett starkt ljus som alternerar på ett regelbundet, cykliskt vis från ljust vitt till mörkt rött och orange. Det färdades uppenbarligen i en serie loopar, som beskrevs som ’rullande och tumlande’ av reportern”, skrev Maccabee.

”Sekvenserna med landningsljusen och i cockpiten slår fast att filmen togs från insidan av flygplanet”, skrev han.

”En studie av numren som satt på originalfilmen visar att de är kontinuerliga […] och således är filmen ingen bluff.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/48062/