UD stramar åt livremmen


Det gäller att hålla i pengarna och få sin budget i balans. Det har inte Utrikesdepartementet gjort för redan när Carl Bildt tillträdde som utrikesminister 2006, hade UD ett underskott på drygt 50 miljoner kronor. Det underskottet har departementet skjutit framför sig men nu är det slut med det.

– Inom ramen för existerande budgetramar ska vi se till att vi har en effektiv och professionell utrikesförvaltning. Med förändringarna kommer vi att uppnå ekonomisk balans samtidigt som arbetsformerna förnyas, säger utrikesminister Carl Bildt i UD:s pressmeddelande.

Det här innebär att 100 personer ska minskas i utrikestjänsten och fastighetskostnaderna ska minskas med 50 miljoner.

Den här regeringen har bland annat öppnat ett antal nya ambassader i områden som är känsliga, såsom Minsk, Kabul, och Bagdads ambassad har återöppnats. Andra ambassader ska läggas ned, till exempel ambassaderna i Colombo och Kaliningrad samt Kantons generalkonsulat i Kina.

Generalkonsulatet i Los Angeles läggs ned senast sista december i år och konsulatet i New York i januari 2010.

”Även om Sverige på en ort eller i ett land inte har en ambassad eller ett konsulat, är ambitionen alltid att hitta effektiva former för att främja och tillvarata svenska intressen. Den svenska närvaron kan ta sig många olika former.” avslutar Utrikesdepartementet sitt pressmeddelande.