U-länder betalar högt pris för användningen av bekämpningsmedel
En man sprutar bekämpningsmedel på en ananasplantage nära staden Aboisso i Elfenbenskusten. En ny FN-rapport varnar för att både människors hälsa och miljön är i riskzonen på grund av överanvändningen av bekämpningsmedel och andra kemikalier. (Foto: Issouf Sanogo /AFP/Getty Images)


Både människor och miljö får betala ett högt pris för den stora användningen av bekämpningsmedel och kemikalier i utvecklingsländerna, enligt en ny rapport från Förenta Nationerna.

Mellan 2005 och 2020 kan de totala kostnaderna för skador och sjukdomar som orsakats av bekämpningsmedel uppgå till 90 miljarder dollar bara i Afrika söder om Sahara där problemet är särskilt akut, varnar FN:s miljöprogram (UNEP).

I en rapport som kom förra veckan, skriver de: ”den globala ekonomin genererar ökande mängder farligt avfall i länder som saknar system och resurser för en korrekt hantering”, vilket gör att allt fler människor och miljöer utsätts för risker.

UNEP säger att bara en liten del av de drygt 140 000 bekämpningsmedlen och kemikalierna som används i dag har utvärderats för deras effekter på hälsa och miljö. Samtidigt kommer den globala försäljningen av kemikalier att öka med tre procent varje år fram till 2050.

UNEP uppmanade regeringarna att försöka komma ikapp det mål som sattes 2002 för användning och produktion av kemikalier på ett sätt som minimerar negativa effekter.

”Världens samhällen, särskilt de i tillväxt- och utvecklingsländerna, är allt mer beroende av kemiska produkter från gödningsmedel och petrokemi till elektronik och plast, för ekonomisk utveckling och förbättring av försörjningsmöjligheterna” sade UNEP:s chef Achim Steiner i ett uttalande.

Däremot saknar många länder de skyddsåtgärder som behövs för att hantera dessa kemikalier och farligt avfall på ett säkert sätt.

Trots att västländerna är de mest framträdande av världens kemiföretag ökar kemikalieproduktionen i snabb takt i länder som Kina, Indien och Brasilien.

Mer än en miljon människor dör av förgiftning från industri- och jordbrukskemikalier varje år, enligt rapporten.

”De vinster som kemikalier kan ge får inte ske på bekostnad av människors hälsa och miljön”, tillade Steiner.

Trots de risker som beskrivs i rapporten, har kostnaderna för vattenföroreningar, förgiftningar av bekämpningsmedel och giftigt avfall inte lagts på producenterna och relaterade industrier i tillräcklig grad i många länder, sade FN.

Om åtgärder vidtas för att minska den tunga användningen av potentiellt skadliga kemikalier kan det skapa en ny industri och relevanta jobb.

Detta skulle kunna främja skapandet av många miljövänliga och hälsosamma jobb och öka försörjningsmöjligheterna för människor i industriländer och utvecklingsländer”, sade Maria Neira, miljöchef för Världshälsoorganisationen i ett uttalande.

Översatt från engelska.