Tystad av regimen för kampanj mot höga fastighetspriser
Zou Tao bortrövades efter att ha startat en gräsrotskampanj mot för höga fastighetspriser. (Foto: Epoch Times)


Zou Tao, en 32-årig affärsman från Hunanprovinsen, har under de senaste månaderna blivit kändis i Kina. Han startade en kampanj mot de skyhöga fastighetspriserna i sin hemstad Shenzhen, som sedan spred sig över hela landet och har rönt stor uppmärksamhet. Nu har kommunistregimen agerat mot honom, erfar kinesiska Epoch Times.

Fastighetspriserna har skjutit i höjden i många kinesiska städer, till följd av det ekonomiska uppsvinget. Shenzhen, känd som en ekonomisk rekordstad, är en av de städer där priserna är som högst. På ett år har priserna ökat med över 35 procent och detta har lett till en situation där nästan alla som vill köpa hus måste ta stora lån, och många blir så kallade ”husslavar” då de tvingas lägga över hälften av sin inkomst varje månad bara på avbetalningarna.

Den 26 april publicerade Zou Tao, bosatt i Shenzhen, en artikel där han uppmanade alla Shenzhenbor att inte köpa ett hus på tre år för att på så sätt gemensamt tvinga ner priserna. Detta blev startskottet för en gräsrotsrörelse med massivt stöd bland befolkningen, vilken spred sig till andra städer. Zou Tao blev dess talesman och hade bland annat ett möte med tjänstemän från Shenzhens kommunala mark- och fastighetshanteringsbyrå. Han framträdde även offentligt i flera andra sammanhang, bland annat i ett TV-program i Hongkong i början av maj. Detta framträdande blev dock en vändpunkt.

När han den 11 maj skulle resa till Peking för att överlämna ett öppet brev i ämnet till premiärministern, konfiskerades hans identitetshandlingar och flygbiljett. Han hölls kvar på flygplatsen i 10 timmar, och när han kom till Peking förlorade omvärlden kontakten med honom.

En Epoch Times-medarbetare i Kina fick e-post från honom 17 maj, där han förklarade att han ”tvingats ut” ur offentligheten. Hans namn och bild var bannlyst från alla medier och Internet och han trodde han skulle bli tvungen att lämna Shenzhen och sin affärsrörelse. Han lämnade ett mobilnummer och sade att om han inte svarade på det betydde det att han ”försvunnit”. När kinesiska Epoch Times försökte nå honom på numret fick de inget svar på fem dagar. När Zou väl svarade vågade han inte kommentera var han varit eller vad som hänt honom. Samtalet bröts också vid flera tillfällen.

Senare skickade han ett e-brev till vänner, där han tackade för stödet och kort konstaterade att det han gjort inte var olagligt och bara i nationens intresse, men att han nu hade stängts ner fullkomligt. Även hans bloggar har stängts. Hans nuvarande vistelseort är okänd.

Källa: http://www.theepochtimes.com/news/6-6-3/42181.html