Tyst protest på papper
Uppmaningar om att lämna KKP uppsatta på en kommunal anslagstavla. (Foto: The Epoch Times)


I Kina pågår sedan några år en folkrörelse som kallas Tuidang – att gå ur partiet. Efter att Epoch Times i november 2004 publicerade en serie ledarartiklar med titeln har 28 miljoner officiellt valt att lämna partiet och dess anslutna organisationer.

I ett brev till Epoch Times från en avsändare i fastlandskina beskrivs hur en mängd deklarationer nyligen satts upp i en av Kinas norra städer. Enligt avsändaren, som av säkerhetsskäl förblir anonym, har deklarationerna startat diskussioner bland stadens invånare.

Deklarationerna som sitter på telefonstolpar, anslagstavlor, hus och dörrar innefattar information om höga partikadrer som lämnat KKP och hela utträdesdeklarationer från högt uppsatta tjänstemän inom statens organ, såsom bland annat den ökända 610-byrån som arbetar med förtrycket av Falun Gong.”Lämna KKP”, på en telefonstolpe. (Foto: The Epoch Times)

På andra papper står det skrivet hur professorer, kända sångare, utlandsstationerade diplomater och polistjänstemän alla avsagt sig partiet. På ett plakat står ”Jag känner mig djupt skamsen över att vara en partimedlem och jag är besviken.”

Deklarationerna innefattar även krav på ett slut på förföljelsen av Falun Gong och nämner bland annat hur Wang Zhaojun, medlem i Anhuiprovinsens rådsförsamling, uppmanar till detta.

Baserad på artikel