Tyst hittills om mänskliga rättigheter vid statsbesök
Det svenska kungaparet värdade Kinas president Hu Jintao med hustru vid välkomstceremonin för ostindiefararen i Göteborg. (Foto: soic)


Kommunistiskt styrda Folkrepubliken Kina har inlett sitt första statsbesök i Sverige. Inför besöket har många krävt att Sverige tar upp frågan om de mänskliga rättigheterna i Kina. Men hittills har det varit tyst från officiellt håll.

På lördagen besökte president Hu Jintao med följe Göteborg för att närvara vid ostindiefararkopian Götheborgs ankomst till hemmahamnen efter 20 månader till sjöss. Det enda märkbara krav på mänskliga rättigheter som ställdes på Frihamnspiren var i form av slagord och en banderoll som plötsligt stack upp ur folkhavet och krävde rättvisa för Kinas folk. Men de kinesiska säkerhetsvakter som fanns på plats gav ilskna order i mobiltelefon och banderollen försvann snabbt.

De tal som hölls av såväl den svenske kungen som Kinas ledare var av artigt officiell karaktär och tog upp vikten av samarbete och utbyte. Men också en oroande formulering från Hu Jintao om ”ömsesidig politisk förståelse”.

Inne i Göteborgs centrum demonstrerade Falun Gong-utövare för ett stopp på den snart åtta år långa förföljelsen som tagit mer än 3 000 liv och innehåller organstöld från levande människor. Falun Gong-utövare polisanmälde på lördagen Kinas handelminister Bo Xilai som ingår i den kinesiska delegationen för brott mot mänskligheten, tortyr och människorov.

Liberala ungdomsförbundet stod utanför Göteborgsoperan med banderoll och flygblad. De kritiserade att Kinas president får sola sig i glansen av Götheborg. Handel och kontakter har de inget emot, men: ”Myset på Bananpiren måste kombineras med tydliga fördömanden av Kinas brist på demokrati och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.”


Kunglig salut med 21 skott avlossades innan Götheborg lade an vid Frihamnspiren efter 20 månader till sjöss. (Foto: Hans Bengtsson/Epoch Times)

Kunglig salut med 21 skott avlossades innan Götheborg lade an vid Frihamnspiren efter 20 månader till sjöss. (Foto: Hans Bengtsson/Epoch Times)

Även Amnesty International genomförde protester mot Kinas bristande respekt för de mänskliga rättigheterna. Bland annat med en stor kinesiskspråkig banderoll som krävde mänskliga rättigheter NU.

I Stockholm där statsbesöket inleddes på förmiddagen protesterade kinesiska grupper, som uigurer och tibetaner, samt svenska Falun Gong-utövare.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har lovat att ta upp frågan om de mänskliga rättigheterna med Hu Jintao i de politiska överläggningar som ska ske på söndagen. Också utrikesminister Carl Bild har sagt sig ämna framföra kritik till sin kinesiske kollega Jiechi Yang.