Tysklands president om kultur och värderingar
Tysklands president Horst Köhler håller tal under firandet av årsdagen för Öst- och Västtysklands enande den 3 oktober 2008 i Hamburg. (Foto: Guido Bergmann/ AFP/ Getty Images)


Tysklands president Horst Köhler höll tal på årsdagen för Västtyskland och DDR:s återförenande.

– Vårt folk är fritt och politiskt enade. Vi lever inom trygga gränser och omges av vänner och kompanjoner. Vi har det bättre ställt än många andra och vi upprätthåller demokrati och rättigheter, inledde Köhler. 

Det innebar dock inte att Köhler inte erkände de misstag som begicks under återförenandet mellan öst och väst eller utmaningar som väntar framöver. Han anser emellertid att de bra sidorna är värda att fira. 

Köhler nämnde kulturella värden i sitt tal. Han menar att kulturella värderingar leder människor i specifika riktningar. Värderingar innebär en standard för folket att göra bedömningar ifrån och ger också livskvalitét. Kulturen stärker kreativiteten, fantasin och skönheten och för fram överraskande goda idéer. Kreativiteten är inneboende i kulturen och ger livsenergi. Den ger känslan av att himlen är enda gränsen menade Köhler.

Den tyska kulturen är byggd på oräkneliga personers kreativitet. De finns närvarande i skolföreningar, i litteraturkurser, i teatergrupper, i orkestrar, är aktiva i städernas och statens organisationer och deltar i många festligheter som olika kulturgrupper anordnat. På internet finns tusentals webbsidor som är till för att bevara den tyska kulturen för både de nutida och framtida generationerna.

Å andra sidan är det en skillnad mellan landets kultur och vardagskulturen.

– Kulturen bevaras genom att man visar respekt för de man kommer i kontakt med, som genom vänskap mellan ung och gammal, artighet och respekt för andra, respekt för olika livsstilar och att respektera allmän egendom. Det leder till medvetenhet och måttlighet. Jag tror att vi måste vara uppmärksamma på de här sista punkterna. Det finns en klyfta som vi bör försäkra oss om att den inte ska växa och bli till vardagsmat, fortsatte Köhler.

Tysklands president uppmanade landets befolkning att vara ”rationella och bedöma hur landet ska bli bättre och hur vi ska hjälpa andra och världen att läka”.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/world/horst-koehler-culture-german-6448.html