Tyska myndigheter bekräftar ehec-smitta från böngroddar
Tyska myndigheter bekräftade den 10 juni att groddar är den troligaste källan till Ehec-utbrottet. (Foto: Sean Gallup/Getty Images)


Tyska myndigheter och forskare har bekräftat att det var böngroddar som odlats inom landet som är den troligaste källan till ehec-utbrottet i Europa, och dödade 30 personer.

”Det är groddarna”, sade Reinhard Burger, chef för Robert Koch-institutet för kontroll och förebyggande av sjukdom, enligt The Telegraph. ”Det gick att ringa in epidemiologiskt orsaken till sjukdomsutbrottet till konsumtion av groddar.”

Burger sade att även om inga prover på groddarna från Niedersachsen hade kommit tillbaka med positiva svar så hade undersökningen av epidemins mönster givit tillräckligt med bevis för att den slutsatsen kunde dras.

Efter att tyska myndigheter orsakade panik bland konsumenter över hela kontinenten och slog hårt mot grönsaksodlare, kunde myndigheterna efter bekräftandet av att källan fanns i groddar ta tillbaka tidigare varningar för gurka, sallad och tomater.

John Dalli, EU:s hälsokommissionär, kritiserade Tyskland för att ha utfärdat overifierade varningar för råa grönsaker, vilket har kostat europeiska lantbrukare uppskattningsvis 200 miljoner Euro varje vecka.

Översatt från engelska