Tyska företagsledare öppna för att lämna eurozonen
Ett euromynt visas framför flera eurosedlar. Vissa tyska företagsledare hävdar att nationen ska lämna euroområdet om medlemsländerna misslyckas med att täppa till sina budgethål. (Foto: Philippe Huguen / AFP / Getty Images)


I det långa loppet klarar Tyskland sig bättre utan euron som valuta, anser Wolfgang Reitzle, vd för Linde AG som är världens största industriella gasbolag.

Wolfgang Reitzle tror fortfarande att euron som valuta kan räddas, men han ”anser inte att den bör räddas till vilket pris som helst”, konstaterade han i en intervju med Spiegel Magazine.

Reitzle ifrågasätter agerandet från de medlemmar i euroområdet som sviktar och säger att de inte har vad som krävs för att fullfölja de strikta åtgärder som Europeiska centralbanken (ECB) har satt upp.

”Och om vi inte lyckas disciplinera krisländerna borde Tyskland lämna euroområdet”, sade Reitzle.

Tyskland, med dess exportekonomi, är beroende av euro som valuta eftersom den möjliggör smidig överföring av landets varor i hela euroområdet, utan risker för valutafluktuationer i varje land.

Om Tyskland har sin egen valuta, vilket var fallet med D-marken före 2001, kommer valutan sannolikt bli dyrare och stabilare än andra valutor, och det skulle göra att priserna på dess export stiger. Detta i sin tur ger lägre export, eftersom kundländerna inte skulle ha råd att köpa som de gör nu med en devalverad euro. Som ett resultat kommer exporten sjunka och tyska företag kommer att producera mindre och därmed skapa mer arbetslöshet.

Reitzle bedömer att det kommer att bli svårt för Tyskland de första fem åren efter att ha lämnat euroområdet, på grund av sänkt export och stigande arbetslöshet, men vid återhämtningen efteråt kommer Tyskland att tvingas bli konkurrenskraftigare, vilket de kommer att uppnå baserat på deras hårda arbetsmoral och kvalitet på varor och tjänster.

”På bara fem år kan Tyskland bli starkare än sina konkurrenter i Asien”, sade han.

Vad gäller Grekland ser Reitzle inte någon chans till förbättring. Han tycker att Greklands skuld skall skrivas av helt med skuldinnehavare. ”Inte bara till 50 eller 70 procent utan till 100 procent måste skulderna skrivas av,” sade han.

Situationen i Grekland håller på att bli värre eftersom Grekland har problem med att förhandla om sitt andra räddningspaket. Detta räddningspaket är avgörande eftersom Grekland måste betala 14,5 miljader euro i obligationsbetalning till den 20 mars. Om det andra räddningspaketet inte tas emot av Grekland, kan det betyda komplett konkurs och utträde ur euroområdet.

För tillfället har euron som valuta sjunkit för sjätte veckan i rad. Den kommer troligen att få vidkännas ytterligare nedgångar nu när Frankrike och Österrike fick sina kreditbetyg nedgraderade av Standard & Poor’s (ett amerikanskt kreditvärderingsinstitut) från AAA till AA +.

Översatt från engelska