Tvivlen på global uppvärmning aktivt sådda
På 1970- och 1980-talen ville man vänta med åtgärder och se om teorierna om klimatförändringar stämde. I dag kan man konstatera att det gjorde det. (Foto: AFP)


La Jolla, Kalifornien – Opinionsundersökningar på senare tid har visat att en majoritet av amerikanerna är övertygade om att den globala uppvärmningen inte är någon myt. Detta till trots har opinionsundersökningar visat att mer än hälften av amerikanerna fortfarande tror att forskarna debatterar kring legitimiteten i fenomenet.

Dr Naomi Oreskes, professor i historia och vetenskapliga studier på University of California, förklarade upphovet till debatten och osäkerheten kring den globala uppvärmningen under sin presentation med titeln ”Den amerikanska förnekelsen av global uppvärmning”, som hölls den 8 oktober.

Oreskes började föreläsningen med att presentera bevis för den globala uppvärmningen och hänvisade till forskning som gjordes av David Keeling 1965, som visade en dramatisk ökning av koldioxidhalten i jordens atmosfär. Hon fortsatte sedan med att introducera andra studier som den som utfördes av Gilbert Plass under 1950-talet och rapporter publicerade av FN:s klimatpanel IPCC. Efter att ha granskat bevisen förklarade Oreskes historien och metoderna bakom de välfinansierade kampanjerna som skapats för att sprida tvivel kring frågor som global uppvärmning.

Hon sade att en av de som bidragit mest till osäkerheten runt global uppvärmning är George C. Marshall Institute, som grundades 1984 för att skapa debatt och för att ge en illusion om vetenskaplig osäkerhet kring frågan om Strategic Defense Initiative [försvarsprojekt i USA under Ronald Reagans tid som president, övers. anm.].

När det kalla kriget tog slut 1989 så vände sig Marshallinstitutet mot andra frågor, som global uppvärmning. Oreskes förklarade att många av de människor som gick i spetsen för debatten mot global uppvärmning också var involverade i andra debatter. Exempel på detta var debatten om att tobak inte skapar lungcancer eller hjärtkärlsjukdomar, samt debatterna om huruvida utsläpp av svavel och kväve var kopplade till det sura regnet, och huruvida freoner var orsaken till hålet i ozonskiktet.

Oreskes sade att trots att det till slut bevisades att tobaksrökning verkligen orsakar lungcancer, att freoner bidrar till ozonhålet och att utsläpp av svavel och kväve är kopplade till det sura regnet, så användes samma argument om och om igen, och fortsatte med debatten om global uppvärmning. Medan Oreskes förklarade de metoder som användes i tobaksfallet sade hon:

– Det visar hur strategier och taktik utvecklades. Fokus låg inte på att bevisa att tobak var ofarligt, utan helt enkelt på att skapa rimliga tvivel.

– Under processen feltolkade de fakta kring klimatforskning rejält, de gjorde amerikanerna förvirrade, och försenade det politiska agerandet i en av de viktigaste frågorna i vår tid, sade Oreskes.

– På 1980-talet var ett av huvudargumenten mot global uppvärmning att vi inte hade råd att vänta och se. Faktum är att vi har väntat – vi har väntat sedan 1979 och vi har sett. Det vi har sett är att förutsägelserna på 1970-talet och 1980-talet i stort sett har besannats. Den globala uppvärmningen är här.

Läs engelsk version här.