Tvisten mellan Kina och Japan en krutdurk
Den avgående amerikanska biträdande utrikesministern Kurt Campbell säger att territoriella tvister mellan Japan och Kina har varit de mest utmanande diplomatiska händelserna under hans fyra år på posten. (Foto: Junko Kimura/Getty Images)


Kurt Campbell, avgående amerikansk biträdande utrikesminister för Ostasien, har beskrivit tvisten mellan Japan och Kina om Senkakuöarna som en potentiell ”krutdurk”. Tvisten har varit en av hans största utmaningar i regionen.

”Under fyra år som biträdande utrikesminister, har jag stått inför många svåra diplomatiska situationer, men ingen svårare än den här”, sade Campbell till tidningen The Australian.

”Jag har sällan sett diplomater från bägge sidorna [Japan och Kina] så kompromisslösa, och båda länderna är av den meningen att ingen reträtt eller kompromiss är möjlig”, sade han.

Kina har inte bara alltmer aggressivt gjort anspråk på den lilla ögruppen Senkaku, som kallas Diaoyu på kinesiska, utan också på en stor del av Sydkinesiska havet, vilket gett upphov till territoriella tvister med länderna i regionen.

Japans premiärminister Shinzo Abe anklagade det kinesiska kommunistpartiet att försöka roffa åt sig naturresurser och väcka anti-japanska känslor. Abe säger att ekonomisk tillväxt i kombination med patriotism blivit kritiskt för partiets grepp om makten.

”I processen att få naturresurser för sin ekonomi vidtar Kina åtgärder genom tvång eller hot, både i Sydkinesiska havet och Östkinesiska havet”, sade Abe i en intervju med The Washington Post vid ett möte med president Obama i Vita huset i februari.

Abe säger att Japan inte kommer att tolerera några utmaningar mot Senkakuöarna från Kina.

”Det viktigaste är först och främst att få dem att inse att de inte kan ändra reglerna eller ta bort någons territoriella vatten eller territorium med tvång eller hot”, sade han.

Förra månaden anklagade Tokyo den kinesiska marinen för att två gånger ha låst en vapenledande radar mot japanska mål. En gång mot ett japanskt örlogsfartyg och den andra gången mot en helikopter. Åtgärden anses vara ett hot genom att den oftast utförs innan faktisk avfyrning.

Kineserna förnekade händelserna, men Washington var inte övertygad och kritiserade åtgärderna.

”Sådana här aktioner ökar spänningar och risken för en incident eller missbedömning. De kan undergräva fred, stabilitet och ekonomisk tillväxt i denna viktiga region. Så vi är bekymrade över det”, sade Victoria Nuland, taleskvinna för det amerikanska utrikesdepartementet.

Campbell sade att han var rädd för en militär upptrappning mellan Japan och Kina och varnade för att konfrontation kan uppstå vid ekonomisk instabilitet i regionen.

”Vi bekymrar oss för vad som kan hända, av olyckshändelse eller avsiktligt. Båda länderna har kapacitet med kustbevakning och militär på plats. Vi uppmanar båda sidor att återgå till att föra dialog och diskussion”, sade han.

Översatt från engelska