Tvångsarbete och organskörd i Kina, del 3
David Matas och David Kilgour, författarna av rapporten om statsstyrda organstölder i Kina. (Foto: Chun Zhu/The Epoch Times)


(Länkar till del 1 och 2 längst ner på sidan.)

En mycket stor grupp människor som blir föremål för statens nycker och makt, utan någon form av skydd för sina rättigheter, utgör en potentiell källa för organskörd utan samtycke. Dessa interneringsläger är inte bara tvångsarbetsläger. De är också potentiella donationsbanker för organ avlägsnade under tvång.

De undersökningar som ledde till rapporten som David Kilgour och jag skrev innehöll många skrämmande ögonblick. Bland de mest oroande var upptäckterna av ett mycket stort antal oidentifierade internerade personer. Den ena Falun Gong-utövaren efter den andra, som till slut släpptes ur fångenskapet, berättade om denna grupp. Några av deras uttalanden finns samlade i vår rapport.

Det som dessa sade till oss var, att de personligen hade träffat ett stort antal oidentifierade personer i fångenskap. Vi har träffat många Falun Gong-utövare som släpptes från kinesiska fängelser. Med undantag för de fängslade under de första dagarna av Falun Gongs förtryck, har vi ännu inte, trots det stora antalet, stött på eller hört talas om utövare som släppts ur fängelser och som vägrat identifiera sig själva i fångenskap under hela den frihetsberövade perioden. Vad hände med dessa många utövare? Var är de?

Jag åkte till Genève i november 2008 för att träffa FN:s kommitté mot tortyr angående rapporten om hur Kinas regering följer tortyrkonventionen. Kommittén skrev i november 2008 i sina avslutande kommentarer: ”Medan kommittén noterar statspartens information om 2006-års tillfälliga förordning om transplantationer av mänskliga organ och 2007-års förordning om transplantationer av mänskliga organ, håller kommittén sig underrättad om de anklagelser som lagts fram för den särskilda rapportören om tortyr, som har noterat att en ökning av organtransplantationer sammanfaller med ‘början på förföljelsen av [Falun Gong-utövare]’, och som bad om ‘en fullständig förklaring av källan till organtransplantationer’ som skulle kunna klargöra skillnaden och vederlägga de påstådda organskördarna (A/HRC/7/3/Add.1). Kommittén är vidare bekymrad över mottagen information om att Falun Gong-utövare i stor utsträckning utsatts för tortyr och misshandel i fängelser och att några av dem har använts för organtransplantationer (artiklarna 12 och 16).

”Statsparten bör omedelbart genomföra eller beställa en oberoende utredning av påståenden om att några Falun Gong-utövare har utsatts för tortyr och används för organtransplantationer, och vidta åtgärder som behövs för att säkerställa att de ansvariga för sådana brott åtalas och straffas [ 7]. ”

Vi är oberoende av regeringen i Kina och Falun Gong-samfundet. Kommittén mot tortyr har inte haft för avsikt att påstå något annat. Vad de föreslår är en utredning, oberoende av regeringen i Kina, som Kinas regering kunde ändå samarbeta med genom att bevilja tillgång till kinesiskt territorium, dokument, interneringsläger och vittnen i Kina utan rädsla för hot eller repressalier.

Den kinesiska regeringens reaktion till dessa avslutande observationer var denna: ”Vissa partiska kommittémedlemmar valde i utarbetandet av observationerna att ignorera det omfattande materialet från den kinesiska regeringen, citerade och till och med hittade på viss overifierad information. Tvärt emot rättsetik och objektivitet försökte de politisera översynen genom att pressa in några overkliga och stigmatiserande kommentarer i de avslutande iakttagelserna, vilket Kina starkt motsätter sig [8].”

Att den kinesiska regeringen reagerar genom att hänvisa till ”vissa partiska utskottsledamöter” tyder på att vissa ledamöter i utskottet var partiska och andra inte. Men kommitténs rekommendationer var enhälliga. Antingen var alla kommitténs ledamöter partiska eller ingen.

Kinas regering gör också vilda och svepande anklagelser. Den anklagar utskottet för att fabricera information utan att ange vad denna fabricerade information består av. Inte heller anger den vilka de kommentarer i kommitténs avslutande observationer var som regeringen anser overkliga och stigmatiserade.

Trots vagheten i reaktionerna är det uppenbart att Kinas regering inte godkände kommitténs avslutande observationer i sin helhet. När det kom till arbetsgruppen för Universal Periodic Review, en funktion hos FN:s råd för mänskliga rättigheter, där de mänskliga rättigheterna för alla FN medlemsstater ses över med jämna mellanrum, var Kinas regering mycket mer konkret.

Jag åkte till Genève igen i januari i år och uppmanade regeringar att de skulle ta upp de kränkningar som tas upp i vår organskördsrapport när det blev Kinas tur att granskas av FN:s Universal Periodic Review. Det minsta jag  begärde av alla stater var att de skulle kräva att Kina efterlever de grundläggande rättigheterna vars respekterande skulle ha gjort de kränkningar ,som vi identifierat, omöjliga. Många delegater talade till förmån för dessa grundläggande rättigheter under de två timmar som arbetsgruppen för Universal Periocid Review anslog till dessa inlägg, men till ingen nytta. Regeringen i Kina avslog nästan alla dessa rättigheter.

Kanadensaren David Matas är advokat inom människorättsområdet. Tillsammans med den före detta parlamentsledamoten David Kilgour, även han från Kanada, har han utrett den kinesiska regimens organstölder från Falun Gong-utövare i Kina. Ladda hem rapporten här:  http://organharvestinvestigation.net

Fotnoter:

[7] Sammanfattande kommentarer från FN:s kommitté mot tortyr i Kina FN-dokumentnummer CAT/C/CHN/CO/4, 21 november 2008 punkt 18 (C).

[8] utrikesministeriets talesman Qin Gangs anmärkningar om sammanfattande kommentarer av FN:s kommitté mot tortyr i Kina efterlevande av tortyrkonventionen

Del 3 är översatt från ursprungsartikeln: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17552/