Tvångsarbete och organskörd, del 4
Artikelförfattaren David Matas, människorättsadvokat från Kanada, står bakom en rapport om organstölder i kinesiska arbetsläger. (Foto: AFP)


Länkar till tidigare delar finns längst ner på sidan.

Arbetsgruppen för Universal Periodic Review gav ut en rapport där man tog upp rekommendationer från stater som gav sina synpunkter på Kina.

Kinas reaktion, som följde omedelbart efter rapportens utgivande, gav oss en klar uppfattning om vad deras tidigare ord hade inneburit. De accepterade några rekommendationer, främst från andra grova lagbrytarstater, som lovordade Kinas regering för dess arbete och uppmuntrade det att fortsätta i samma spår. Kina lade till att det skulle överväga andra rekommendationer. Det fanns också en lång lista med rekommendationer som Kinas regering utan vidare förkastade.

Vid mötet med arbetsgruppen för Universal Periodic Review rekommenderade Kanada att Kina implementerar kommitténs rekommendationer mot tortyr. Kinas regering avvisade uttryckligen och skriftligen denna rekommendation.

Kanada, Storbritannien, Ungern, Tjeckien, Frankrike, Sverige och Nya Zeeland rekommenderade Kina att avskaffa alla former av godtyckliga fängslanden, inklusive omskolning genom arbete på arbetsläger. Regeringen i Kina sade nej till denna rekommendation.

Tvångsarbete är ett missbruk av rättigheterna för de fängslade i Kina. Dessutom skadar det arbetare runt om i världen genom att dra ner priserna på de produkter som arbetare i frihet producerar mot lön, vilket bidrar till den globala arbetslösheten i en tid av ekonomisk nedgång. Och, det ger spelrum för organskörden på Falun Gong-utövare.

Att låta utomstående få tillgång till kinesiska fängelser är inte ett mål i sig. Det är snarare ett medel för att nå ett slut, för att utvärdera efterlevnaden av internationella standarder för att säkerställa att övergrepp i fångenskap inte inträffar.

Något liknande kan sägas om tvångsarbete. Att få slut på tvångsarbete är ett mål i sig självt. Men det är också ett medel för att nå andra mål. Att få slut på tvångsarbete och tillåta oberoende utredare att besöka fängelserna skulle vara ett viktigt steg mot ett slut på grov organskörd från Falun Gong-utövare.

Kanada bör ha en lagstiftning som förbjuder import av varor som tillverkats genom tvångsarbete. Regeringen i Kanada bör förhandla fram ett avtal med Kinas regering som förpliktar Kinas regering att inte exportera fängelseprodukter till Kanada. Avtalet bör ge kanadensiska tjänstemän tillgång till kinesiska produktionsanläggningar som misstänks exportera produkter från tvångsarbetsläger.

Det faktum att Kina inte har respekterat liknande överenskommelser med USA är inte anledning att överge ansträngningarna för att stoppa export av tvångsarbetsprodukter från Kina. Där insatserna från ett land, USA, har misslyckats, kan många länders ansträngningar lyckas. I vilket fall som helst, när det gäller att stödja respekt för mänskliga rättigheter kan vi aldrig vara nöjda med ett nej till svar.

Fotnot: Denna artikel innefattar inlägg från David Matas på ett forum om ‘Mänskliga rättigheter i Kina’ som hölls i Kanadas parlamentsbyggnad den 27 maj 2009.

Författaren:

Kanadensaren David Matas är advokat inom människorättsområdet. Tillsammans med den före detta parlamentsledamoten David Kilgour, även han från Kanada, har han utrett Kina-regimens organstölder från Falun Gong-utövare i Kina. Ladda hem rapporten här:  http://organharvestinvestigation.net

Del 4 är översatt från ursprungsartikeln: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17552/