Två nya supermånar i januari
En supermåne reser sig över ett grekiskt tempel i juni 2013. En supermåne kommer att uppträda vid fem tillfällen under 2014. (Foto: Aris Messinis/AFP/Getty Images)


Under 2014 kommer en ”supermåne” att uppstå vid fem tillfällen. Första datumet är redan 1 januari och nästa gång är 30 januari.

Det betyder att januari 2014 är den enda månaden med två supermånar tills i januari 2018, enligt EarthSky.

Vad är då en supermåne? Det är när månen befinner sig i den punkt som är närmast jorden i en omloppsbana som går något närmare jorden jämfört med medelomloppsbanan. Fenomenet är som mest tydligt när det är fullmåne.

”Månen kan alltså verka större trots att skillnaden i avstånd från jorden bara är några få procent vid sådana tillfällen”, säger James garvin, chefsforskare på NASA:s Goddard Space Flight Center på deras hemsida. ”Det kallas för supermåne eftersom det är en väldigt uppenbar linjering som vid en första anblick tycks ha en inverkan. ’Super’ i supermåne handlar egentligen bara om att den är närmare.”

Beroende på hur nära supermånen är kan den framstå som ”så mycket som 14 % större på himlen och 30 % ljusstarkare för våra ögon jämfört med dess minsta storlek och ljusstyrka”, enligt Earth Sky.

Supermånar har ingen större effekt, men kan ge något högre tidvatten än normalt.

Begreppet supermåne kom från astrologen Richard Nolle för över 30 år sedan men har först nu blivit populärt att använda, enligt Earth Sky. Nolle sade att supermånen är ”en fullmåne som inträffar då månen är inom 90 % från sin närmaste punkt från jorden vid en given omloppsbana.”

Det innebär vanligtvis ett genomsnitt på fyra till sex supermånar per år.

De andra supermånarna 2014 kommer att inträffa den 12 juli, 10 augusti och 9 september. Månen kommer att vara som närmast jorden den 10 augusti.

Innan det att supermånarna kallades supermånar benämndes de fullmåne vid perigeum. Perigeum betyder ”nära jorden”.

Översatt från engelska


Ungefär tre till fyra gånger per år sammanträffar en fullmåne med månens perigeum – den punkt där månen är som närmast jorden. Vid dessa tillfällen är tidvattnet något högre än normalt. (Foto: NOAA)

Ungefär tre till fyra gånger per år sammanträffar en fullmåne med månens perigeum – den punkt där månen är som närmast jorden. Vid dessa tillfällen är tidvattnet något högre än normalt. (Foto: NOAA)