Två miljoner människor har flytt från Syrien
Syrisk-kurdiska flyktingar sitter utanför tälten som tillhandahålls av UNHCR vid Quru Gusik flyktingläger, 20 kilometer öster om Arbil, huvudstaden i den autonoma kurdiska regionen i norra Irak, den 27 augusti 2013. (Foto: AFP/Safin Hamed)


FN:s flyktingorgan, UNHCR, rapporterade den 3 september att två miljoner syrier har flytt från sitt hemland för att söka skydd utomlands sedan inbördeskriget började i mars 2011. I dagsläget finns  inga tecken på att flyktingströmmen kommer att avta.

Kriget är nu inne på sitt tredje år och män, kvinnor och barn strömmar över gränserna med endast lite kläder i bagaget, sade UNHCR i ett uttalande för att markera milstolpen.

”Det är en alarmerande trend, antalet flyktingar har ökat med nästan 1,8 miljoner människor på tolv månader. För ett år sedan var 230 670 syrier registrerade som flyktingar eller väntade på registrering”, sade UNHCR.

Över hälften av flyktingarna är barn under 17 år och för några dagar sedan meddelades att antalet syriska flyktingbarn överskridit 1 miljon.

FN:s flyktingkommissarie
António Guterres sade att Syrien blivit en ”skamlig humanitär katastrof med lidande och människor som tvingas fly som saknar motstycke i modern historia”. Han tillade att ”den enda trösten är den medmänsklighet som visas av de angränsande länderna som välkomnar och räddar livet på så många flyktingar”.

De flesta, 97 procent, av flyktingarna finns i grannländerna vilket innebär ett hårt tryck på de ländernas infrastruktur, ekonomi och samhällen och de behöver omedelbart internationellt stöd. I slutet av augusti var 716 000 syrier registrerade flyktingar eller väntade på registrering i Libanon, 515 000 i Jordanien, 460 000 i Turkiet, 168 000 i Irak och 110 000 i Egypten.

På onsdag (idag) ska ministrar från Irak, Jordanien, Libanon och Turkiet träffas för ett möte med UNHCR i Genève i ett försök att påskynda internationellt stöd.

I genomsnitt flyr nästan 5 000 syrier till grannländerna varje dag och behovet att öka humanitärt bistånd och utvecklingsstöd till de mottagande länderna har nått en kritisk punkt.

UNHCR: s särskilda sändebud Angelina Jolie har uttryckt sin bestörtning över hur utvecklingen i Syrien har tvingat så många syrier att fly för sina liv.

”Vågen av mänskligt lidande som orsakats av konflikten har fått katastrofala konsekvenser. Om situationen fortsätter att försämras i den här takten kommer antalet flyktingar bara öka och trycket på en del av grannländerna kan leda till att de kollapsar”, sade hon.

Jolie tillade att världen var ”tragiskt oeniga” om hur man ska få ett slut på konflikten i Syrien. ”Men det borde inte finnas någon oenighet om behovet av att lindra mänskligt lidande och ingen tvekan om världens ansvar att göra mer. Vi måste stödja de miljontals oskyldiga människor som tvingats lämna sina hem och hjälpa grannländerna att klara tillströmningen”.

Enligt uppgifter från FN:s organ för samordning av humanitära frågor, OCHA, har ytterligare 4,2 miljoner syrier tvingats fly inom landet. Sammantaget visar dessa siffror – som uppgår till över 6 miljoner människor – att Syrien nu har fler människor som fördrivits med våld än något annat land.

UNHCR är verksamt i Syrien och leder de humanitära insatserna för flyktingkrisen i grannländerna. Humanitära organ har fått oroväckande lite stöd med endast 47 procent av de medel som behövs för att tillgodose flyktingarnas grundläggande behov.

Källa UNHCR