Två hundra bönder protesterar mot förstörd mark
Minxingdistriktets vädjandekontor och Maqiaos myndigheter skickade ett dussintals personer och två bussar för att plocka upp appellanterna. (Foto: Epoch Times)


Efter 24 dagars misslyckande appellerande till stadens myndigheter for två hundra bönder den 7 januari till Shanghai. De besökte Shanghais vädjandekontor och Shanghais stadskommission innan de på kvällen tog sig tillbaka till Miqiao.

Sedan den 15 december förra året har bönderna protesterat framför Maqiaos stadshus. De kräver kompensation för de 13 000 hektar mark som regeringen exproprierat från dem. Inte en enda person inom myndigheterna har bemött deras förfrågningar.

Bönderna såg inget annat val än att bege sig till Shanghais vädjandekontor och kräva av staden att lagarna ska följas och att de får kompensation för den mark som exproprierats.

Den här morgonen begav sig omkring 200 personer till Folkets torg i Shanghai för att protestera. Det fanns inte mycket vi kunde göra med tjänstemännen, så vi var tvungna att åka till staden. Om vädjandekontoret inte ger oss något svar så kommer vi att åka till Peking, sade en bonde.

Vi fick inget svar från vädjandekontoret och vi begav oss till ansvariga myndigheter i staden. Till slut skickade Minxingdistriktets vädjandekontor och Maqiaos myndigheter ett dussintal personer och två bussar för att skicka hem oss.

Ytterligare en bonde som precis tänkte stiga på bussen sade:

Enligt vädjandebestämmelserna kommer det att dröja två månader innan vår vädjan blir besvarad. Vi har redan stått framför myndigheternas byggnad i 24 dagar och nu måste vi vänta i två månader. Vad ska vi leva på nu när vi inte har någon mark?

Under de 24 dagar då bönderna protesterade framför stadshuset mobiliserade myndigheterna en mängd poliser till platsen. Polisen grep och misshandlade bönderna och hotade dem om de inte slutade med protesten.

De protesterande bönderna hävdade att stadstjänstemän i Maqiaos gaddade ihop sig med utvecklingsföretaget Qizhong Gao Fengchi och exproprierade 13000 hektar jordbruksmark. Marken var tänkt att användas för Liangyu Construction Project för att bygga Shanghai Qizhong Forest Sport Complex. Det har gått fem år och all mark har förblivit ödelagd. Över 3000 hus har rivits, vilket lett till att många bönder har dragit på sig skulder.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/content/view/9964/