Två delar kemipriset
(Foto: Jonathan Nackstrand /AFP)


I år utdelas kemipriset ”för studier av G-proteinkopplade receptorer” och de båda pristagarna som känner varandra väl kommer från USA: Robert J. Lefkowitz och Brian K. Kobilka.

Hur celler läser av sin omgivning var länge något av ett mysterium för forskarna, men de hade sett att hormoner som adrenalin ökar hjärtslagen och höjer blodtrycket. Receptorer på cellens yta får cellen att reagera så att vi känner ljus, doft- och smakämnen eller flyr vid fara.

För att vi ska fungera måste cellerna jobba i takt. De känner av sin omgivning och vet vad som är på gång, därför har de känslospröt på utsidan som registrerar vad som händer.

Robert Lefkowitz använde radioaktivitet för att hitta receptorns gömställe i cellens vägg och kunde då skapa sig en uppfattning om hur processen på insidan sker. Han och hans forskarteam försökte hitta den gen som kodar för betareceptorn.

Lefkowitz rekryterade en ung forskare, den läkarutbildade Brian Kobilka, till gruppen. Genom intensivvården hade han sett adrenalinets krafter, en spruta adrenalin kunde vara skillnaden mellan liv och död. Kobilka ville studera adrenalinets krafter i minsta molekylära detalj.

Brian Kobilka letade då fram den gen som kodar β-adrenerg receptor och fann att receptorn liknade en receptor i ögat som fångar ljus. Forskarna undrade ifall de möjligen var besläktade och insåg att det fanns fler, en hel familj, som fungerade på samma sätt. Denna familj receptorer kallas för G-proteinkopplade receptorer.

Brian Kobilka, som nu flyttat och bildat sin egen forskargrupp, presenterade en bild år 2011 när en adrenerg receptor är på väg att aktiveras av ett hormon samt skickar signalen in i cellen.

Prissumman 8 miljoner svenska kronor delas lika mellan de båda amerikanska pristagarna.

Robert J. Lefkowitz är född 1943 i New York. Investigator, Howard Hughes Medical Institute. James B. Duke Professor of Medicine och Professor of Biochemistry, Duke University Medical Center, Durham, NC, USA.  

Brian K. Kobilka är född 1955 i Minnesota. Professor of Medicine och Professor of Molecular and Cellular Physiology, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA.