Tv-station ger Kinas kultur renässans


När tio kinesisk-amerikanska intellektuella för några år sedan samlades i en lägenhet på norra Manhattan med en dröm om att starta en tv-station, så kunde inte någon av dem ha föreställt sig vad det skulle komma att bli. Idag sänder New Tang Dynasty Television 24 timmar per dygn, nästan bara originalprogram, och har tittare i tiotals miljoner hushåll världen över.

Kring jul och nyår varje år producerar stationen en spektakulär kinesiskt nyårsgala vilken nu turnerar till några av världens främsta konsertlokaler i 26 städer på fyra kontinenter, något som attraherar stora sponsorer som Panasonic, Swatch och även denna tidning.

Stationen föddes som reaktion på den starka partisk- och ensidighet som grundarna såg i de tillgängliga medierna på kinesiska. Till exempel, i efterdyningarna av den 11 september var den kinesiska regimens mediekanaler snabba med att glorifiera terroristattackerna på USA som en ”återbetalning av en blodsskuld”. Inget annat synsätt fick någon betydande sändningstid. Detta sporrade Samuel Zhou, numera vice vd för NTDTV, och hans kollegor att agera.

– Först hade vi ingen aning om vart vi var på väg. Vi såg bara behovet av en fri kinesisk media, förklarar Zhou.

– Den kinesiska regeringen kontrollerar merparten av medierna i det kinesiska samhället. Efter den 11 september stod det klart att det fanns ett behov i samhället av ett fritt flöde av information och ett större kulturellt utbyte.

Kanalen NTDTV registrerades officiellt i februari 2002. Den innehåller förutom kultur, dramaserier, dokumentärer, barnprogram och andra allmänna program kanalens flaggskepp – ett nyhetsprogram som erbjuder kinesiska tittare en unik chans att få kunskap om frågor som de statliga medierna förbjuds visa; nyheter om kränkningar av mänskliga rättigheter, proteströrelser och religiös och politisk förföljelse som utövas av regeringarna.

I februari 2003 var NTDTV först ut med nyheten om ett mystiskt sjukdomsutbrott i Kina som senare blev känt som sars. Tre veckor senare erkände kinesiska myndigheter slutligen att de hade problem.

På en språklig marknad där kommunistisk statsstödd media härskade oinskränkt blev NTDTV en frisk fläkt som attraherade miljoner tittare i hela världen. Men stationen har också haft svårigheter. NTDTV är förbjudet i Kina, även om miljoner fortfarande har tillgång till kanalen via satellit.

”New Tang Dynasty TV är Kinas hopp om demokrati!” skrev Zhang Xian, från Shanghai, Kina, i mars 2005.

Vid den tiden förlorade stationen nästan sina möjligheter att sända till Kina på grund av intensiva påtryckningar mot satellitleverantören Eutelsat från Kinas kommunistparti (KKP).

Den kinesiska regimens långa arm sträcker sig även utanför Kinas gränser. Anställda på NTDTV har fått kontor vandaliserade, telefoner har blivit avlyssnade och däck sönderskurna av människor som de säger är den kinesiska regeringens agenter som försöker skrämma dem till tystnad.

– Det har alltid varit svårt, men vi hade bara den här övertygelsen … vi såg betydelsen och nödvändigheten av ett sådant TV-bolag så vi beslöt oss för att göra det till en framgång, säger Zhang.

Galaföreställningen vid det kinesiska nyåret är en del av visionen

Sedan 2004 har NTDTV visat upp det kinesiska nyårsfirandet för världen i genomarbetade och detaljtroget genomförda föreställningar. Dessa består av originalmusik och danser inspirerade av det bästa i traditionell kinesisk kultur. I år har stationens huvudkontor i New York också lanserat en Holiday Wonders-föreställning som visar underhållning i västerländsk stil tillsammans med den traditionella kinesiska uppsättningen.

– Vi ville fungera som en bro mellan öst och väst. Främja kinesisk kultur och föra den tillbaka till den globala scenen och också dela västs demokratiska värderingar med det kinesiska folket, säger Zhang.

NTDTV försöker också förse kinesiska tittare med alternativ till de Peking-kontrollerade mediernas ”kulturella” program.

NTDTV:s taleskvinna Carrie Hung sade i en intervju med Epoch Times i januari förra året att det kinesiska kommunistpartiet ”ville förstöra Kinas kultur och ersätta den med KKP:s kultur. Att de skulle vara försäkrade om att kontrollera Kina.” NTDTV:s program är därför en ”liten ansträngning för att återuppliva Kinas autentiska kultur,” sade hon.

Många av föreställningens världsartister tror starkt på NTDTV:s uppdrag. Chen Ningfang, 65 år, är första flöjtist i Tian Yin-orkestern som ackompanjerar föreställningen och hennes man är orkesterns dirigent. Deras son blev förföljd i Kina och sattes i arbetsläger som samvetsfånge. Efter att ha frigetts för tre år sedan förenades han med föräldrarna i USA och spelar nu fagott i orkestern.

– Jag känner att [Holiday Wonders] är väldigt bra och mycket meningsfullt för de människor som ser föreställningen. Jag känner att när de kan acceptera den i sina hjärtan så för det dem närmare denna traditionella, gudomliga kultur,” säger Chen.

Guan Guimin, 62 år, var en berömd kinesisk tenor på 1980- och 90-talen.

– Få manliga sångare var så berömda som jag, säger han och blinkar försynt. Guan immigrerade till USA 1996 för att ge sin son möjlighet att studera utomlands, men han återvände fortfarande till Kina för att uppträda.

Men eftersom Guan även utövar Falun Gong, förändrades hans situation sedan KKP började förfölja meditationsmetoden 1999.

– Efter det vågade inte längre arrangörer bjuda in mig för att uppträda. Detta hände till och med i USA. Om jag blev inbjuden att sjunga på någon föreställning så blev de uppringda av [kinesiska] konsulat och ambassader som talade om för dem att de inte skulle låta mig komma. Men NTDTV vågar säga sanningen, säger Guan.

Koreografer jobbade med Holiday Wonders i 18 månader och tre dansensembler tränade inför föreställningen i över ett år. Totalt har cirka 200 artister och musiker varit involverade.

I föreställningen ingick den fascinerande tibetanska dansen ”Snowy Mountain, White Lotus” av Lotus Performing Arts Troupe och den mongoliska Bowl Dance. De forntida principerna om att gott möter gott och ont möter ont utforskades i en hyllning till de Falun Gong-utövare som utstår KKP:s förföljelse idag. Till och med jultomten framträdde och det fanns också en sång med som firade den judiska högtiden Hanukkah.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/6-12-25/49720.html