Tv-station bekräftar försäljning av organ från fångar i Kina
Personal på Orient Organ Transplant Center i Peking sade till en tv-reporter att de var snabbast med transplantationer för att de "har de bästa förutsättningarna" och medgav kontakter med halvmilitär polis.


De senaste veckorna har Epoch Times avslöjat den omfattande organförsäljningen i Kina. En kinesisk journalist och en före detta hustru till en kinesisk läkare som opererat bort bland annat hornhinnor från levande människor har tidigare berättat för amerikanska Epoch Times om en omfattande organskörd från tusentals fångar i Kina.

Samtidigt som de kinesiska myndigheterna har förnekat att organförsäljning pågår kommer det fram fler bevis för att detta sker helt öppet på kinesiska sjukhus.

Professor Stephen Wigmore, ordförande för The British Transplantation Society intervjuades i förra veckan av BBC. Han anklagade då Kina för organskörd och försäljning av organ från tusentals avrättade fångar varje år.

Läkare i Kina erkänner att organ kommer från avrättade fångar

Den 19 april visade TV-stationen SKY News från Nya Zeeland ett reportage från ett sjukhus i Peking, The Orient Organ Transplant Center där läkarna erkände att organen kommer från avrättade fångar. TV-inspelningen, som gjordes med dold kamera bekräftar att det finns gott om organ i Kina, att organen kommer från fångar och att fångarna dödas efter det att man funnit att de matchar en patient som väntar på ett nytt organ. 

Reportern Dominic Waghorn från Sky News gick till sjukhuset med en dold  kamera och under förevändningen att hans far behövde en levertransplantation. Sjuksköterskan som guidade reportern på sjukhuset berättade gladeligen; ”Vårt sjukhus kan erbjuda organ fortast eftersom vi har de bästa förutsättningarna”.

Reportern Waghorn förklarade i inspelningen att sjukhuset offentligt erkände förbindelser med den halvmilitära polisen.

De träffade läkaren Zhu som sade att det inte är några problem att hitta en donator och en ny lever. Läkaren informerade i videoupptagningen; ”Baserat på din fars blodtyp och tillstånd letar vi efter en lämplig donator. Vi kommer att informera din far i förväg och ge honom en eller två veckors varsel.” Läkaren förklarade vidare att organ från avrättade fångar används vid sjukhusets levertransplantioner.

Reportern visades runt på en skinande ny intesivvårdsavdelning. En asiatisk patient från New York som vårdades på avdelningen sade att han hade väntat endast tio dagar för att få en levertransplantation.

"Måste finnas ett enormt organförråd"

I en intervju den 25 april i amerikanska The Epoch Times förklarade läkaren Pang Yubin (f.d. forskare på amerikanska National Institute of Health) varför det måste vara så att fången som matchade patienten skulle avrättas för att förse patienten med ett organ.

”Jag kallar det för motsatt matching. Varför det? En patient lägger fram ett visst behov och inom några dagar hittar man ett matchande organ.”

Han förklarade att chansen att hitta ett organ som matchar patienten är omkring en procent. Det betyder att det måste finnas hundra levande donatorer som väntar, för att man skall kunna hitta ett passande organ så snabbt.

”För att detta skall kunna hända måste det finnas ett enormt organförråd…i verkligheten betyder det att det finns en stor population som klassas som donatorer, bland vilka den som anses matcha den poteniella mottagaren, får sitt organ bortopererat…”

Professor Stephen Wigmore sade den 19 april till BBC att den snabbhet med vilken man  hittar matchande donatorer, ibland mindre än en vecka, förutsätter att fångar väljs ut innan avrättning. I ett uttalande fördömde The British Transplantation Society denna praxis som oacceptabel och ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Transplantationsturism

Organtransplantationerna är en lukrativ affär för Kina. I nyhetsvideon från Sky News sade personalen att patienterna fick köpa en lever på beställning för 30 000 pund, omkring 411 400 kronor.

Patienterna kommer i ett ökande antal från västvärlden. Professor Wigmore sade till BBC att han och hans kolleger alla hade sett fall där brittiska patienter hade funderat på att åka till Kina för transplantation. Han hoppades dock att människor skulle tänka efter noga om de verkligen bör göra så. 

Västvärlden fördömer försäljning av organ

 Gunnela Nordén, överläkare vid kliniken för njur- och levertransplantation på Sahlgrenska Universitetsjukhuset,  fördömer försäljning av organ.

– Alla inom västerländsk transplantationsverksamhet fördömer köp och försäljning av organ. Vi vill att organ skall doneras frivilligt.

I Sverige doneras organ från helt hjärndöda patienter som ligger i respirator. Innan organdonationen försöker man få fram vad patienten hade för önskemål gällande organdonation och ifall det finns något skrivet dokument om patientens önskemål.

– Finns det inga skrivna dokument får anhöriga bestämma om vad de tror var patientens önskemål, säger Gunnela Nordén.

I Sverige informeras patienter som behöver en njure att de får räkna med en väntetid på omkring två till tre år.

Detta är i skarp kontrast mot de kinesiska sjukhusen där väntetiden är från en till några veckor.

De kinesiska myndigherna har nyligen meddelat en skärpning av bestämmelserna. Från juli skall försäljning av organ vara olaglig

skriver BBC. Men handeln med organ är lukrativ och kritikerna säger att mycket beror på hur dessa nya regler realiseras.

Men under tiden förefaller det finnas ett synbart uppsving i organtransplantationer i Kina och profitörerna kan tänkas vara många,från sjukhusen till domarkåren och polisväsendet.